Procedury Senackie

Uchwała Senatu  UWM Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

http://bip.uwm.edu.pl/node/6709

Uchwała Senatu UWM Nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

http://bip.uwm.edu.pl/node/7021

Uchwała Senatu UWM Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

http://bip.uwm.edu.pl/node/6713

Uchwała Senatu UWM Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

http://bip.uwm.edu.pl/node/7019