Erasmus +

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus+ pełni p. dr Monika Giżyńska

kontakt: monika.gizynska@uwm.edu.pl

 Szanowni Państwo,
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że został otwarty nabór na mobilności pracowników w celach  dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2023/2024.
Obecny nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 1 maja 2024 do 31 października 2024.
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że jest nowy wzór dokumentu „Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”
W przypadku wyjazdów w celach dydaktycznych należy kontaktować się z koordynatorem wydziałowym dr Moniką Giżyńską.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-pracownikow-w-celu-prowadzenia-zajec-dydaktycznych

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje o dodatkowym naborze na wyjazdy w celach dydaktycznych STA w ramach Programu Erasmus+
Pracownicy chcący wyjechać w ramach programu Erasmus+ w celach dydaktycznych powinni złożyć komplet dokumentów zaadresowanych do dr Moniki Giżyńskiej do dnia 10 listopada 2023 r.
Dokumenty należy składać u Pani Karoliny Bróździak-Nowak.
Obecny nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie od 1 grudnia 2023 do 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY
SUMMER SCHOOL 2023 IN RIGA
Information - here

 

dr Karin Rakova - gość ze Słowacji w ramach programu ERASMUS+ 

W dniach 20-24 marca 2023 r. Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego gościła w ramach programu Erasmus+ dr Karin Rakovą pracownika Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Comenius University Bratislava na Słowacji.
Dr Karin Rakova m.in. uczestniczyła w wybranych wykładach realizowanych na naszym Wydziale, wzięła czynny udział w warsztatach jurydycznych z prawa cywilnego, przeprowadziła szereg dyskusji naukowych oraz spędziła wiele czasu w bibliotece uniwersyteckiej. "Po godzinach", dzięki uprzejmości pracowników Katedry, miała możliwość podziwiać uroki Olsztyna i jego okolic. Wizyta Pani dr była aktem wieloletniej sympatii pomiędzy wydziałami i niewątpliwie posłuży zacieśnieniu współpracy.

 

 Szanowni Państwo,

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że został otwarty nabór na mobilności pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+.

W przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych (STT) prosimy o kontakt z Panią Luizą Milewską luiza.milewska@uwm.edu.pl. Nabór na mobilność trwa do 31 marca 2023 roku.

W przypadku wyjazdów w celach dydaktycznych należy kontaktować się z koordynatorami wydziałowym. Lista koordynatorów:
http://lista.uwm.edu.pl//lt.php?tid=JGL3rY99SvuccdCq7UnHX39S11dz9fIfn882CHtK72deFYCni6IVfLLTN+6aziFZ

Nabór na mobilność trwa do 30 kwietnia 2023 roku.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://lista.uwm.edu.pl//lt.php?tid=NMdoUMbpOpKNBf5qcVUZwn9S11dz9VIfn882CHtK72deFYCni6KlfLLTN+6aziFZ

Szanowni Studenci
W zawiązku z problemami w systemie podczas tegorocznej rekrutacji na studia za granicą na rok akademicki 2023/2024 w ramach programu Erasmus+ zostaje ona przedłużona do 10 marca 2023r.


Rekrutacja uzupełniająca na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMS) w roku akademickim 2022/2023
 
Szanowni Studenci,
Przypominamy, że do 10 kwietnia 2022 r. trwa uzupełniająca rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dla studentów i przyszłych absolwentów WPiA. Mobilność może rozpocząć się już w czerwcu 2022 r. Praktyki zagraniczne mogą być okazją do realizacji praktyk przewidzianych w toku studiów. Szczegółowe informacje na temat praktyk, procesu rekrutacji, a także strony internetowe, na których można znaleźć oferty praktyk, znajdą Państwo pod adresem: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji  * * *