Erasmus +

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS

Funkcję Koordynatora Wydziałowego ds. Programu Erasmus+ pełni p. dr Monika Giżyńska

kontakt: monika.gizynska@uwm.edu.pl

 


Rekrutacja uzupełniająca na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (SMS) w roku akademickim 2022/2023
 
Szanowni Studenci,
Przypominamy, że do 10 kwietnia 2022 r. trwa uzupełniająca rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dla studentów i przyszłych absolwentów WPiA. Mobilność może rozpocząć się już w czerwcu 2022 r. Praktyki zagraniczne mogą być okazją do realizacji praktyk przewidzianych w toku studiów. Szczegółowe informacje na temat praktyk, procesu rekrutacji, a także strony internetowe, na których można znaleźć oferty praktyk, znajdą Państwo pod adresem: http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji  * * *