Rada Patronacka

I. Rada Patronacka jest ciałem doradczym w sprawach dostosowania programu dydaktycznego i jego jakości celem kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnej gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego, Polski i Unii Europejskiej (zgodnie ze strategią Wydziału Prawa i Administracji).

Celem Rady Patronackiej jest wspieranie Wydziału Prawa i Administracji we wszystkich sprawach związanych z rozwojem wydziału (np. zlecenie nieodpłatne tematów badawczych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zgodnie z potrzebami organizacji, pomoc organizacyjna konferencji i publikacji naukowych, ufundowanie nagród rzeczowych lub staży dla studentów za najlepszą pracę magisterską lub licencjacką itp)

II. Statut Rady Patronackiej

III. Skład Prezydium Rady Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji:

1. Przewodniczący - Stanisław Gorczyca, Sekretarz Miasta Olsztyn

2. Wiceprzewodniczący - Bogdan Włodarczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM

3. Sekretarz - Wanda Łaszkowska, Dyrektor Fundacji Rozwoju Regionu Łukta

IV. Skład Rady Patronackiej