Władze wydziału

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

ul. Dybowskiego 13 
10-723 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 70

Dyżur dziekański: poniedziałki 13:00-14:00 za pośrednictwem platformy MS Teams kod dostępu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bde8e0024c245449d146c5048a39e8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1e7138b-d669-4f14-b7fa-73896cceec80&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,

poczty elektronicznej na adres dziekan.wpia@uwm.edu.pl

 

 

 Prodziekan ds. Studenckich
  • dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM

ul. Dybowskiego 13 
10-723 Olsztyn

Dyżur: czwartki godz. 12.00 - 13. 30

Email: piotr.chlebowicz@uwm.edu.pl

 

 Prodziekan ds. Rozwoju
  • dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM

ul. Dybowskiego 13 
10-723 Olsztyn

Dyżur: poniedziałek 8.00 – 9.30

  Prodziekan ds. Kształcenia
  • dr hab. Joanna Juchniewicz

ul. Dybowskiego 13
10-723 Olsztyn

Dyżur: wtorek, godz. 12.00-13.00