Władze wydziału

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 9

tel. 89 / 524 64 70

Dyżur dziekański: poniedziałki 13:00-14:00 za pośrednictwem platformy MS Teams kod dostępu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bde8e0024c245449d146c5048a39e8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1e7138b-d669-4f14-b7fa-73896cceec80&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Ze względu na stan epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 skargi i wnioski

mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,

poczty elektronicznej na adres dziekan.wpia@uwm.edu.pl

 

 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  • dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 13 B

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: czwartki 8.00 - 9.30

 

 Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego
  • dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 13 B

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: poniedziałek 11.00 – 12.30