Władze wydziału

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 9

tel. 89 / 524 64 70

Ze względu na stan epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 skargi i wnioski

mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,

poczty elektronicznej na adres dziekan.wpia@uwm.edu.pl

 

 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  • dr hab. Piotr Chlebowicz

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 313

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: czwartki 8.00 - 9.30

 

 Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego
  • dr hab. Jakub Zięty

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, p. 313

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: poniedziałek 11.00 – 12.30