Dziekanaty i Sekretariaty

p.o. KIEROWNIKA DZIEKANATU WPiA

mgr Anna Jankowska

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, tel. 89 524 64 31 / kierownik-wpia@uwm.edu.pl

KANCELARIA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

kancelaria.wpia@uwm.edu.pl

- mgr inż. Katarzyna Ustaszewska ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 312, tel. 89 524 64 93

- mgr Kornelia Kuleszczyk ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, tel. 89 524 64 70

- mgr Agnieszka Przybylska ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 313, tel. 89 524 64 71

- mgr Justyna Zielińska ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, tel. 89 524 64 70

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Koordynator - mgr Piotr Wasilewski

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH – PRAWO

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14, tel. 89 524 65 71, fax. 89 524 65 71/ prawo-wpia@uwm.edu.pl

mgr Anna Pieczonka

mgr Piotr Wasilewski


od 1 października 2021 r. do 16 czerwca 2022 r.:

poniedziałek - dzień wewnętrzny

wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 9:00-12:00

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - ADMINISTRACJA

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 43, tel. 89 524 64 25 / administracja-wpia@uwm.edu.pl

mgr inż. Iwona Warda

mgr inż. Anna Jabłońska

mgr Karolina Bróździak-Nowak

wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 9:00-12:00

poniedziałek - dzień wewnętrzny

W dniach 18 lipca - 4 września 2022 r. :  wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 10.00-12.00

 

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 44, tel. 89 524 64 26,  fax. 89 524 64 92 / bezpieczenstwo-wpia@uwm.edu.pl - kontakt mailowy z dziekanatem może odbywać się tylko z maila uczelnianego

Instrukcja logowania na pocztę studencką

mgr Piotr Seredocha

mgr Łukasz Cichowicz

poniedziałek - dzień wewnętrzny (zamknięte)

wtorek 9:00-12:00

środa 9:00-12:00

czwartek 9:00-12:00

piątek 9:00-12:00

W czasie wakacji dziekanat ds. studiów niestacjonarnych jest czynny w godz. 10.00-12.00.

 

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - KRYMINOLOGIA, ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA, DORADZTWO PODATKOWE

 ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 316,  tel. 89 524-64-08 kryminologia-wpia@uwm.edu.pl, cyfryzacja-wpia@uwm.edu.pl, doradztwo.podatkowe@uwm.edu.pl

lic. Edyta Gromek

mgr Karolina Segin

poniedziałek - dzień wewnętrzny (zamknięte)

wtorek 10:00-13:00

środa 10:00-13:00

czwartek 10:00-13:00

piątek 10:00-13:00

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA

mgr Jolanta Szamatowicz 

mgr Iryna Piroh

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 14, tel. 89 524 65 75 / wpia.stypendia@uwm.edu.pl

wrzesień: pn-pt  9:00-13:00

październik: pn-pt  8:00-14:30;
sobota - informacja w aktualnościach

listopad-czerwiec: pn-pt 11:00-12:00, czwartek – dzień wewnętrzny

 

SEKRETARIAT KATEDR

Koordynator - mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

 

SEKRETARIAT - mgr Marta Raubo

Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

Katedra Kryminologii i Kryminalistyki

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 314, tel. 89 524 64 24

 

SEKRETARIAT - mgr Iwona Wodzińska

Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 311, tel. 89 524 64 30

 

SEKRETARIAT - mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie

Katedra Teorii i Historii Prawa

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 314, tel. 89 524 64 54

 

SEKRETARIAT - mgr inż Małgorzata Banasiak

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 315, tel. 89 524 64 91