Pełnomocnicy i koordynatorzy

Dr Anna Chodorowska - Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością

kontakt: anna.chodorowska@uwm.edu.pl

Dr Monika Giżyńska – Koordynator ds. Programu Erasmus

kontakt: monika.gizynska@uwm.edu.pl

Dr Olga Łachacz - Pełnomocnik ds. Kół Naukowych, Koordynator ds. Programu MOST

kontakt: olga.lachacz@uwm.edu.pl

Dr hab. Michał Mariański, prof. UWM - Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą

kontakt: michal.marianski@uwm.edu.pl

Dr Maciej Duda - Opiekun Praktyk Krajowych i Zagranicznych na Studiach Stacjonarnych

kontakt: maciej.duda@uwm.edu.pl

Dr Sylwia Łazarewicz - Opiekun Praktyk Krajowych i Zagranicznych na Studiach Niestacjonarnych

kontakt: sylwia.lazarewicz@uwm.edu.pl

Dr Sebastian Bentkowski - Pełnomocnik ds. Studenckiej Poradni Prawnej

kontakt: sebastian.bentkowski@uwm.edu.pl

Dr Maciej Duda - Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych

kontakt: maciej.duda@uwm.edu.pl

Dr Katarzyna Jaworska - Pełnomocnik ds. promocji Wydziału Prawa i Administracji

kontakt: katarzyna.jaworska@uwm.edu.pl

Dr hab. Stanisław Bułajewski - Pełnomocnik ds. Współpracy z Radą Patronacką i upraktyczniania studiów

kontakt: stanislaw.bulajewski@uwm.edu.pl