Komisje i zespoły

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Maciej Duda
 3. dr Szymon Kisiel
 4. dr hab. Justyna Krzywkowska
 5. dr Krystyna Ziółkowska
 6. mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji

 1. dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Justyna Krzywkowska
 4. dr Ewa Lewandowska
 5. dr Paweł Polaczuk
 6. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
 7. dr Martyna Seroka
 8. mgr inż. Katarzyna Humińska
 9. mgr inż. Anna Jabłońska
 10. Margarita Khoperia

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia w Językach Obcych  

 1. dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Michał Mariański - zastępca przewodniczącego, Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem Masaryka w Brnie (Czechy)
 3. dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM
 4. dr hab. Justyna Krzywkowska
 5. dr Michał Pietkiewicz
 6. dr hab. Denis Solodov, prof. UWM - Koordynator ds. kontaktów z Altai University (Rosja)
 7. dr Paweł Lewandowski - Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
 8. dr Janusz Orłowski - Koordynator ds. kontaktów z Sumskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym (Ukraina)
 9. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz - Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem Mikołaja Romera w Wilnie (Litwa)
 10. dr Maciej Duda - Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 11. dr Oksana Cabaj - Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem w Trieście (Włochy)
 12. dr Olga Łachacz- Koordynator ds. kontaktów z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari (Włochy)
 13. dr Gabryele van Bloomestein - Koordynator ds. kontaktów z Vytautas Magnus University (Litwa)
 14. dr hab. M Różański, prof. UWM - Koordynator ds. kontaktów z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym (Ukraina)
 15. dr Radosław Fordoński – Koordynator Erasmus
 16. dr Adrianna Szczechowicz – Koordynator Erasmus
 17. przedstawiciel doktorantów (mgr Kacper Milkowski)
 18. przedstawiciel studentów (Mateusz Liszewski)

Komisja ds. Oceniania Pracowników

 1. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Piotr Majer
 4. prof. dr hab. Piotr Krajewski 
 5. dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM
 6. dr hab. Jakub Zięty
 7. dr Michał Krzykowski
 8. mgr Paweł Sobotko
 9. przedstawiciel związków zawodowych
 10. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego (Dominika Wierzbicka)
 11. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów

Komisja ds. Współpracy z Radą Patronacką i Upraktycznienia Studiów

 1. dr Sebastian Bentkowski – przewodniczący
 2. dr hab. Edyta Sokalska - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Stanisław Bułajewski
 4. dr Jerzy Akińcza
 5. dr Małgorzata Augustyniak
 6. dr Paweł Błażejczyk
 7. dr Maciej Duda – opiekun praktyk zawodowych
 8. dr Hanna Frąckowiak
 9. dr Marcin Kazimierczuk
 10. dr Sylwia Łazarewicz – opiekun praktyk zawodowych
 11. dr Tomasz Majer
 12. mgr Paweł Rojczyk
 13. przedstawiciel studentów (Margarita Khoperia)
 14. przedstawiciel studentów (Klaudia Majewska)
 15. przedstawiciel studentów (Julia Szajnecka- ELSA)

Komisja ds. Promocji WPiA 

 1. dr Katarzyna Jaworska – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz
 3. dr hab. Monika Kotowska
 4. dr Paweł Błażejczyk
 5. dr Tomasz Majer
 6. mgr Anna Jankowska
 7. mgr Justyna Zielińska
 8. przedstawiciel studentów (Klaudia Majewska)
 9. przedstawiciel ELSA (Julia Szajnecka)

Komisja ds. Wydawniczych

 1. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr hab. Joanna Juchniewicz - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 4. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 5. dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM
 6. dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
 7. dr Magda Dziembowska
 8. dr Adrianna Szczechowicz
 9. mgr Paweł Sobotko

Komisja ds. Warsztatów Jurydycznych i Wykładów Otwartych

 1. dr Krystyna Ziółkowska - przewodniczący
 2. dr Ewa Lewandowska
 3. dr Tomasz Majer
 4. dr Kamila Naumowicz
 5. dr Marta Romańczuk-Grącka
 6. dr Michał Kurzyński – koordynator wykładów otwartych
 7. przedstawiciel RWSS (Kornelia Kamińska)

 Komisja ds. Działalności Kół Naukowych i Programu MOST

 1. dr Olga Łachacz – przewodnicząca
 2. dr Monika Giżyńska
 3. Gabriel Karpiński – przedstawiciel studentów

 Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością

 1. dr Kamila Naumowicz – przewodnicząca, Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnością
 2. dr Anna Chodorowska
 3. dr Joanna Grabowska
 4. Katarzyna Wasilewska – przedstawiciel studentów

 Komisja Programowa

1. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - przewodniczący komisji;

Zespół ds. kierunku PRAWO:

 1. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM - wiceprzwodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku prawo )
 2. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 3. dr hab. Kamil Frąckowiak;
 4. dr hab. Jakub Zięty;
 5. dr Szymon Kisiel;
 6. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz;

Zespół ds. kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

 1. dr hab. Piotr Bogdalski, prof. UWM- wiceprzewodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne )
 2. dr Bogdan Chmieliński;
 3. dr Andrzej Wawrzusiszyn

Zespół ds. kierunku ADMINISTRACJA: 

 1. dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM - wiceprzewodnicząca komisji ( przewodnicząca zespołu ds. kierunku administracja )
 2. dr hab. Marta Kopacz;
 3. dr Marcin Adamczyk;
 4. dr Bogusława Dobkowska;
 5. dr Maciej Lubiszewski
 6. mgr Karolina Szelągowska

Zespół ds.kierunku KRYMINOLOGIA:

 1. dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM – wiceprzwodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku kryminologia )
 2. dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM;
 3. dr hab. Kamil Frąckowiak;
 4. dr hab. Monika Kotowska.

 Zespół ds. kierunku ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA:

 1. dr Marcin Kowalczyk - wiceprzewodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku administracja i cyfryzacja )
 2. dr hab. Paweł Romaniuk;
 3. dr Sebastian Bentkowski.