Komisje i zespoły

Komisja ds. Badań Naukowych

 1. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM – przewodniczący
 2. dr Maciej Duda
 3. dr Szymon Kisiel
 4. dr Krystyna Ziółkowska
 5. przedstawiciel doktorantów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji

 1. dr hab. Joanna Juchniewicz – przewodniczący
 2. dr Ewa Lewandowska
 3. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
 4. dr Martyna Seroka
 5. mgr inż. Katarzyna Ustaszewska
 6. mgr inż. Anna Jabłońska
 7. mgr Agnieszka Przybylska
 8. przedstawiciel studentów (Paulina Waszelewska)

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Kształcenia w Językach Obcych  

 1. prof. dr hab. Piotr Krajewski – przewodniczący
 2. dr hab. Michał Mariański, prof. UWM - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM
 4. dr hab. Denis Solodov, prof. UWM
 5. dr Monika Giżyńska
 6. dr Dobrochna Salamonowicz-Ossowska
 7. dr Janusz Orłowski
 8. dr Michał Pietkiewicz
 9. dr Adrianna Szczechowicz-Raś
 10. przedstawiciel doktorantów (Kacper Milkowski)
 11. przedstawiciel studentów (Julia Kuczyńska)

Wydziałowa komisja oceniająca na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2021-2024

 1. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Piotr Krajewski 
 4. dr hab. Michał Krzykowski, prof. UWM
 5. dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM
 6. dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM
 7. dr Tomasz Majer
 8. mgr Paweł Sobotko
 9. przedstawiciel związków zawodowych
 10. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego (Szymon Kaczmarczyk)
 11. przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów (mgr Jacek Kaczkowski)

Komisja ds. Współpracy z Radą Patronacką i Upraktycznienia Studiów

 1. dr Marcin Adamczyk – przewodniczący
 2. dr hab. Edyta Sokalska - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Stanisław Bułajewski
 4. dr Jerzy Akińcza
 5. dr Małgorzata Augustyniak
 6. dr Sebastian Bentkowski
 7. dr Maciej Duda – opiekun praktyk zawodowych
 8. dr Hanna Frąckowiak
 9. dr Marcin Kazimierczuk
 10. dr Sylwia Łazarewicz – opiekun praktyk zawodowych
 11. dr Tomasz Majer
 12. przedstawiciel studentów (Julia Dzierżęga))
 13. przedstawiciel studentów (Julia Domańska)
 14. przedstawiciel studentów (ELSA)

Komisja ds. Warsztatów Jurydycznych i Wykładów Otwartych

 1. dr Krystyna Ziółkowska - przewodniczący
 2. dr Ewa Lewandowska
 3. dr Tomasz Majer
 4. dr Kamila Naumowicz
 5. dr hab. Marta Romańczuk-Grącka
 6. dr Michał Kurzyński – koordynator wykładów otwartych
 7. przedstawiciel RWSS (Julia Kuczyńska)

 Komisja ds. Działalności Kół Naukowych i Programu MOST

 1. dr Olga Łachacz – przewodnicząca
 2. dr Monika Giżyńska
 3. przedstawiciel studentów

 Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością

 1. dr Anna Chodorowska – przewodnicząca, Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnością
 2. dr Joanna Grabowska
 3. dr Kamila Naumowicz 
 4. przedstawiciel studentów (Julia Nyc)

Komisja ds. propedeutyki prawa

 1. dr hab. Edyta Sokalska
 2. dr hab. Stanisław Bułajewski,
 3. dr Marcin Kazimierczuk,
 4. dr Marcin Adamczyk,
 5. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska,
 6. dr Tomasz Majer.

 Komisja Programowa

1. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - przewodniczący komisji;

Zespół ds. kierunku PRAWO:

 1. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM - wiceprzwodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku prawo )
 2. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 3. dr hab. Kamil Frąckowiak;
 4. dr hab. Jakub Zięty;
 5. dr Szymon Kisiel;
 6. dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz;

Zespół ds. kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

 1. dr hab. Piotr Bogdalski, prof. UWM- wiceprzewodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne )
 2. dr Bogdan Chmieliński;
 3. dr hab. Andrzej Wawrzusiszyn, prof. UWM

Zespół ds. kierunku ADMINISTRACJA: 

 1. dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM - wiceprzewodnicząca komisji ( przewodnicząca zespołu ds. kierunku administracja )
 2. dr hab. Paweł Romaniuk, prof. UWM;
 3. dr Marcin Adamczyk;
 4. dr Bogusława Dobkowska;
 5. dr Maciej Lubiszewski
 6. dr Tomasz Majer

Zespół ds.kierunku KRYMINOLOGIA:

 1. dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM – wiceprzwodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku kryminologia )
 2. dr hab. Denis Sołodov, prof. UWM;
 3. dr hab. Kamil Frąckowiak;
 4. dr hab. Monika Kotowska, prof. UWM.

 Zespół ds. kierunku DORADZTWO PODATKOWE:

 1. dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM - wiceprzewodniczący komisji ( przewodniczący zespołu ds. kierunku doradztwo podatkowe)
 2. dr hab. Michał Mariański, prof. UWM;
 3. dr Szymon Kisiel;
 4. dr Janusz Orłowski.

 

Komisja dziekańskiej ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Prawa i Administracji  

 1. dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM - przewodniczący
 2. dr hab. Jakub Ziety, prof. UWM
 3. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
 4. dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM
 5. dr hab. Michał Mariański, prof. UWM
 6. dr hab. Paweł Romaniuk, prof. UWM
 7. dr Katarzyna Jaworska