Propedeutyka prawa w liceach

Pragniemy poinformować, że Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uruchomił program, zatytułowany: Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego. Ma on na celu nie tylko promocję WPiA UWM w Olsztynie, ale także przybliżenie uczniom klas maturalnych zasad i najważniejszych rozwiązań poszczególnych gałęzi prawa oraz zwiększenie świadomości prawnej młodzieży. Pracownicy WPiA UWM w Olsztynie (kadra profesorska, adiunkci, asystenci i doktoranci) prowadzą wskazany powyżej przedmiot w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, w podziale na:

- podstawy wstępu do prawa – 2h

- podstawy prawa cywilnego – 2h

- podstawy prawa karnego – 2h

- podstawy prawa gospodarczego – 2h

- podstawy prawa administracyjnego – 2h

Realizacja zajęć jest nieodpłatna. Obecnie wykłady odbywają się w:

Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Olsztynie

Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Olsztynie

Liceum Ogólnokształcącym nr 12 w Olsztynie

Zespole Szkół Licealnych w Morągu

Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach

XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 

I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku

Zespół Szkół Licealnych w Biskupcu

Liceum Ogólnokształcące w Dobrym Mieście

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Zespół Szkół Licealnych w Nowym Mieście Lubawskim

 

Dyrektorzy Szkół, zainteresowani prowadzeniem w/w zajęć, proszeni są o kontakt z dr. Marcinem Kazimierczuk, pod adresem:

marcin.kazimierczuk2@poczta.onet.pl

Kierownik projektu: dr Marcin Kazimierczuk

Koordynator projektu:dr Tomasz Majer

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z dr Marcinem Kazimierczukiem z Katedry Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa.
http://ro.com.pl/marcin-kazimierczuk-uczymy-mlodyc…/01307743

http://ro.com.pl/marcin-kazimierczuk-mlodziez-chlonie-wiedze-o-prawie/01319355