Kryminologia

Od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji rusza nowy kierunek – kryminologia. Na kierunku kryminologia rozpoczynamy studia I stopnia, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. Pomysł ten dojrzewał przez kilka lat, ale pracę nad kierunkiem ruszyły dopiero od października 2019 r. W procedurę jego tworzenia zaangażowali się pracownicy ze wszystkich katedr karnistycznych WPiA UWM. 

LINK DO REKRUTACJI NA KIERUNEK KRYMINOLOGIA

 

Kryminologia jest w dużym stopniu kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z zakresu prawa, psychologii, socjologii, psychiatrii i medycyny. Szczególny nacisk kształcenia  dotyczy zagadnień związanych z patologiami społecznymi. Jednym z ważnych przedmiotów kształcenia będzie również suicydologia, czyli poznanie mechanizmów prowadzących ludzi do popełniania samobójstw i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Nie zabraknie również profilowania kryminalnego, które jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do typowania i zatrzymania sprawców najpoważniejszych przestępstw.

 

Absolwent otrzyma pogłębioną i szeroką wiedzę z zakresu prawa karnego zarówno materialnego jak i procedur, ale także będzie znał całokształt zagadnień związanych ze współczesną przestępczością, rozpoczynając od kwestii związanych z osobowością sprawcy, jego procesów motywacyjnych, analizy związków pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa,  poprzez poszczególne kategorie przestępczości. Absolwent kierunku będzie miał również bogatą wiedzę na temat współczesnych patologii. W procesie dydaktycznym zostanie położony nacisk na rozwijanie takich umiejętności, które pozwolą mu pracować w większości organów czy instytucji, które zajmują się zwalczaniem przestępczości: W policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Służbie Więziennej. To też jest dobre przygotowanie dla kuratorów i dla innych osób, które chcą pracować w trudnych środowiskach.

 

Oferujemy bardzo dużą dawkę wiedzy, która może zostać wykorzystana także w inny sposób. Istnieją pisarze, którzy zaczynali od studiowania kryminologii, m.in. Leif Persson bądź Christopher Carlson -  mistrzowie skandynawskich kryminałów, którym udało się połączyć pisanie z pracą zawodową. Pierwszy był policjantem, drugi jest doktorem kryminologii. Dlatego może to być świetny kierunek nie tylko dla osób, które chcą zwalczać przestępczość czy pomagać jej ofiarom, ale także dla tych, którzy chcą pisać poczytne kryminały lub myślą o dziennikarstwie śledczym bądź tych, którzy będą pracowali w działach firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesu.

Rekrutacja rusza już w czerwcu!

 

Media o nowym kierunku:

UWM uruchamia nowy kierunek studiów. Potem znajdą każdego bandytę

Rozmowa o kryminologii, nowym kierunku na UWM

Nowy kierunek na UMW, może być hit

Nowe kierunki w ofercie kształcenia UWM

Rusza nowy kierunek na UWM. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem