Program studiów

 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
 

STUDIA PODYPLOMOWE:

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

 

PLAN STUDIÓW

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady - liczba godzin / zajęcia teoretyczne

Ćwiczenia/konwersatoria - liczba godzin / zajęcia praktyczne

Forma zaliczenia

 

Wykładowcy

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

6

7

 

Semestr I

1.

Międzynarodowe, europejskie podstawy ochrony danych osobowych.

6

0

Zaliczenie

dr Olga Łachacz

1

2.

RODO, a krajowe podstawy ochrony danych osobowych

10

10

Zaliczenie

dr Marcin Adamczyk

1,5

3.

Etyka zawodowa  

4

0

Zaliczenie

dr Katarzyna Jaworska

1

4.

System ochrony danych osobowy i bezpieczeństwa informacji.

10

0

Zaliczenie

mgr Olga Zabolewicz

1,5

5.

Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia

10

10

Zaliczenie z oceną

dr Katarzyna Pruszkiewicz -Słowińska

1,5

6.

Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawowy element procesu zarzadzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych

0

8

Zaliczenie z oceną

mgr Marta Cieciuch

1,5

7.

Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach. 

0

8

Zaliczenie

dr Marcin Adamczyk

1

8.

Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach

0

8

Zaliczenie z oceną

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM

1

1.

Dostęp do informacji publicznej i informacji i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych

10

0

Zaliczenie z oceną

dr Marcin Adamczyk

1

2.

Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

24

0

Zaliczenie

dr Robert Szostak, dr Katarzyna Jaworska, dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, dr Maciej Lubiszewski

2,0

3.

Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz – analiza przypadku

0

6

Zaliczenie

dr Olga Łachacz

1,0

4.

Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia

10

10

Zaliczenie z oceną

dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM, dr Dobrochna Salamonowicz-Ossowska, dr Sebastian Bentkowski, dr Marcin Adamczyk

1,5

5.

Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym

8

0

Zaliczenie

dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

1,0

6.

Prawa dysponentów danych osobowych

10

0

Zaliczenie z oceną

mgr Aleksandra Tomaszewska

1,0

7.

Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

8

0

Zaliczenie z oceną

dr Edyta Bielak-Jomaa

1,0

8.

Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności

8

0

Zaliczenie z oceną

dr Edyta Bielak-Jomaa

1,0

9.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji case study

0

10

Zaliczenie z oceną

dr Marcin Adamczyk

1,0

10.

Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego.

10

4

Zaliczenie

mgr Jakub Dysarz

1,5

11.

Egzamin

0

0

Egzamin

 

8

Razem semestr I-II

128

74

 

 

30

        

 

Okresem zaliczeniowym na studiach podyplomowych jest rok.