Program studiów

 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady 

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

Wykładowcy

Punkty ECTS

1.

Międzynarodowe, europejskie podstawy ochrony danych osobowych.

6

0

Zaliczenie

dr Olga Łachacz

1

2.

RODO, a krajowe podstawy ochrony danych osobowych

10

10

Zaliczenie

dr M. Adamczyk

1,5

3.

Etyka zawodowa  

4

0

Zaliczenie

dr K. Jaworska

1

4.

System ochrony danych osobowy i bezpieczeństwa informacji.

10

0

Zaliczenie

mgr Olga Zabolewicz

1,5

5.

Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia

10

10

Zaliczenie z oceną

dr K. Pruszkiewicz -Słowińska

1,5

6.

Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawowy element procesu zarzadzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych

0

8

Zaliczenie z oceną

mgr Marta Cieciuch

1,5

7.

Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach. 

0

8

Zaliczenie

dr M. Adamczyk

1

8.

Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach

0

8

Zaliczenie z oceną

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM

1

1.

Dostęp do informacji publicznej i informacji i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych

10

0

Zaliczenie z oceną

dr M. Adamczyk

1

2.

Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

24

0

Zaliczenie

dr R. Szostak, dr K. Jaworska, dr D. Ossowska-Salamonowicz, mgr O. Zabolewicz

2,0

3.

Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz – analiza przypadku

0

6

Zaliczenie

dr Olga Łachacz

1,0

4.

Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia

10

10

Zaliczenie z oceną

mgr Krzysztof Bonisławski

1,5

5.

Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym

8

0

Zaliczenie

dr K. Pruszkiewicz-Słowińska

1,0

6.

Prawa dysponentów danych osobowych

10

0

Zaliczenie z oceną

mgr Aleksandra Tomaszewska

1,0

7.

Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

8

0

Zaliczenie z oceną

mgr Piotr Wojczys

1,0

8.

Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności

8

0

Zaliczenie z oceną

mgr Piotr Wojczys

1,0

9.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study

0

10

Zaliczenie z oceną

dr M. Adamczyk

1,0

10.

Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego.

10

4

Zaliczenie

mgr Marta Cieciuch

1,5

11.

Egzamin

0

0

Egzamin

 

8

Razem semestr I-II

128

74

 

 

30