Prawo ubezpieczeń społecznych ONLINE

STUDIA ONLINE

Kierownictwo:

Kierownik - dr Katarzyna Jaworska
Sekretarz - mgr Katarzyna Ustaszewska - katarzyna.huminska@uwm.edu.pl tel. 89 / 524 64 93
 
 

Informacje ogólne

 

Czas trwania: 2 semestry (168 godzin)

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Organizacja zajęć:    zajęcia będą odbywać się nie częściej niż co 2 tygodnie w (14 zjazdów): piątek w 16.45-20.00 (4 godz.), sobota 8.00-14.45 (8 godz.)

Przewidywana liczba miejsc: 30

Przewidywany koszt: 3200 zł/za rok (możliwość płatności w 6 ratach) RATY 0 %

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: rekrutacja otwarta – decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów: 18 listopad 2022 r. – 17 czerwiec 2023 r.

Warunki ukończenia: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Termin rekrutacji:

8 sierpnia 2022 – 15 października 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
ul. K. Obitza 1, pok. 312
10-725 Olsztyn

poniedziałek-piątek w godz. 07:00-15:00
tel. 89/ 524-64-93
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie https:/irk.uwm.edu.pl/pl/ )

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń!

 
Konto studiów podyplomowych:
66 1240 6960 5804 0000 2441 0039 tytułem: 24.410.039-500
 
Opłata za studia wynosi 3 200,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty:
- max na 6 rat: 2 raty po 600 zł i 4 raty po 500 zł
 

1) I rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 15.11.2022 r.,

2) II rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.12.2022 r.,

3) III rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.01.2023 r.,

4) IV rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 28.02.2023 r.,

5) V rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.03.2023 r.,

6) VI rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.04.2023 r.,