Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe

W pierwszej kolejności kandydat na studia podyplomowe musi dokonać REJESTRACJI w systemie IRK.

WYDŁUŻONY Termin rekrutacji na studia podyplomowe do 30 października 2020 roku:

1. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

2. Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Termin rekrutacji

20 czerwca - 15 października 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Administracja PublicznaK. Obitza 1, 10-752 Olsztyn, p. 311, godz. 7.00-15.00, tel. 89 524 64 30 

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego  K. Obitza 1, 10-752 Olsztyn, p. 312, godz. 7.00-15.00, tel. 89 524 64 93

Prawo pracy: K. Obitza 1, 10-752 Olsztyn, p. 312, godz. 7.00-15.00, tel. 89 524 64 93

Prawo zamówień publicznych: K. Obitza 1, 10-752 Olsztyn, p. 310, godz. 7.00-15.00, tel. 601 48 11 17

Prawo ubezpieczeń społecznych: K. Obitza 1, 10-752 Olsztyn, p. 312, godz. 7.00-15.00, tel. 89 524 64 93

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie www.uwm.edu.pl/ zakładka kształcenie/zakładka studia podyplomowe/)

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK