Prawo pracy

 Kierownictwo:

Kierownik - dr hab. Piotr Prusinowski
Sekretarz - mgr Katarzyna Ustaszewska - katarzyna.huminska@uwm.edu.pl tel. 89 / 524 64 93
 
 
Konto studiów podyplomowych
 
.....................................................................................
tytułem: .....................................................
 
Opłata za studia wynosi 3 000,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty:
- max na 6 rat po 500 zł każda
 
1) I rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 28.10.2020 r.,
2) II rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.11.2020 r.,
3) III rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.01.2021 r.,
4) IV rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 28.02.2021 r.,
5) V rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.03.2021 r.,
6) VI rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.04.2021 r.,
 
Opłatę w wysokości 3000 zł lub I ratę w wysokości 500 zł. należy dokonać do 28.10.2020 r. Dowód opłaty należy złożyć podczas pierwszego zjazdu w dniu 22.11.2020 r. (t .j. termin pierwszych zajęć).