Prawo pracy

 Kierownictwo:

Kierownik - dr Katarzyna Jaworska
Sekretarz - mgr Katarzyna Ustaszewska - katarzyna.huminska@uwm.edu.pl tel. 89 / 524 64 93
 
 
 
 
 Informacje ogólne

Czas trwania: 2 semestry (156 godzin)

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

Organizacja zajęć:    zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele - 10 zjazdów

Przewidywana liczba miejsc: 30

Przewidywany koszt: 3000 zł/za rok (możliwość płatności w 6 ratach) 

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: rekrutacja otwarta – decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Wymagane wykształcenie kandydata: ukończone studia wyższe (magisterskie, licencjackie)

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów: 26 listopad 2022 r. – 21 maja 2023 r.

Warunki ukończenia: uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych

Dokument uzyskiwany po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 

Termin rekrutacji:

15 maja – 15 października 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
ul. K. Obitza 1, pok. 312
10-725 Olsztyn

poniedziałek-piątek w godz. 07:00-15:00
tel. 89/ 524-64-93
Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukować po rejestracji w systemie IRK, (rejestracja w systemie IRK na stronie https:/irk.uwm.edu.pl/pl/ )

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń!

 
Konto studiów podyplomowych
93 1240 6960 5804 0000 2441 0038 tytułem: 24.410.038-500
 
Opłata za studia wynosi 3 000,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty:
- max na 6 rat po 500 zł każda RATY 0%
 

1) I rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 15 11.2022 r.,

2) II rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.12.2022 r.,

3) III rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.01.2023 r.,

4) IV rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 28.02.2023 r.,

5) V rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.03.2023 r.,

6) VI rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.04.2023 r.,

 

Opłatę w wysokości 3000 zł lub I ratę w wysokości 500 zł. należy dokonać do 15.11.2022 r. Dowód opłaty należy złożyć podczas pierwszego zjazdu w dniu 26.11.2022r. (t .j. termin pierwszych zajęć).