Prawo pracy

 

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 i Zarządzeniem Rektora UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne, wydarzenia naukowe, sportowe, artystyczne oraz korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej od 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.

 

Zaplanowane zajęcia na 28-29 marca 2020 roku odbędą się w terminie późniejszym.

 

 

Kierownictwo:

Kierownik - dr hab. Piotr Prusinowski
Sekretarz - mgr Katarzyna Humińska - katarzyna.huminska@uwm.edu.pl tel. 89 / 524 64 93
 
 
Konto studiów podyplomowych
 
33 1030 1986 2800 0000 2441 0027
tytułem: 24.410.027-500
 
Opłata za studia wynosi 3 000,00 zł.za rok. Opłatę można rozłożyć na raty:
- max na 6 rat po 500 zł każda
 
1) I rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 8.11.2019 r.,
2) II rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.12.2019 r.,
3) III rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.01.2020 r.,
4) IV rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 28.02.2020 r.,
5) V rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.03.2020 r.,
6) VI rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 30.04.2020 r.,
 
Opłatę za I semestr w wysokości 3000 zł lub 500 zł. należy dokonać do 5.11.2019 r. Dowód opłaty należy złożyć podczas pierwszego zjazdu w dniu 23.11.2019 r. (t .j. termin pierwszych zajęć).