Prawo zamówień publicznych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że nastąpiła zmiana banku obsługującego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a w ślad za tym zmieniły się obowiązujące dotychczas rachunki bankowe. Z dniem 30 grudnia br. przestaną one być aktywne.

Nowy numer rachunku bankowego PKO SA, na który należy dokonywać opłat czesnego.

        18 1240 6960 5804 0000 2441 0030