Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 i Zarządzeniem Rektora UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne, wydarzenia naukowe, sportowe, artystyczne oraz korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej od 12 marca 2020 roku do 29 marca 2020 roku.

Zaplanowane zajęcia na 28-29 marca 2020 roku odbędą się w terminie późniejszym.

Kierownictwo:

 


Kierownik - dr Marcin Adamczyk
Sekretarz - mgr Katarzyna Humińska - katarzyna.huminska@uwm.edu.pl tel. 89 / 524 64 93, faks 89 / 535 15 97
 
Konto studiów podyplomowych
 
60 1030 1986 2800 0000 2441 0026
tytułem: 24.410.026-500
 
Opłata za studia wynosi 3 600,00 zł.za rok do dnia 23.10.2019 roku. Opłatę można rozłożyć na raty:
- max na 6 rat po 600 zł każda 
1) I rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 23.10.2019 r.,
2) II rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 30.11.2019 r.,
3) III rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 30.01.2020 r.,
4) IV rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 28.02.2020 r.,
5) V rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 30.03.2020 r.,
6) VI rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 30.04.2020 r.,