Plan zajęć

ZAJĘCIA ON_LINE

 

17 kwietnia 2020 r. – Piątek

1800-1930   Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Robert Szostak (Prawo karne)

18 kwietnia 2020 r. – Sobota

945-1115   Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Robert Szostak (Prawo karne)

1130 – 1300  Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz – dr Olga Łachacz

19 kwietnia 2020 roku - Niedziela

945- 1115  Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz – dr Olga Łachacz

 

8 maja 2020 r. – Piątek

1800-1930   Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego – mgr Jakub Dysarz

9 maja 2020 r. – Sobota

900 – 1215 Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Katarzyna Jaworska (Prawo pracy)

10 maja 2020 roku - Niedziela

900- 1215  Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego – mgr Jakub Dysarz

 

22 maja 2020 r. – Piątek

1800-1930   Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego – mgr Jakub Dysarz

23 maja 2020 r. – Sobota

900 – 1215 Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz (Prawo cywilne).

24 maja 2020 roku - Niedziela

900- 1215  Bezpieczeństwo informacji w praktyce jednostek sektora publicznego – mgr Jakub Dysarz

Zajęcia 5- 7 czerwca 2020 r.

5 czerwca 2020 roku – piątek

18.00-1930     Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz (Prawo cywilne)

6 czerwca 2020 r. – sobota

900 – 1030 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study -  dr M. Adamczyk

10.45-12.15   Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym - dr K. Pruszkiewicz- Słowińska
1230-1400   Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym - dr K. Pruszkiewicz- Słowińska
 
7 czerwca 2020 r. – niedziela
900 – 1030    Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr hab. A. Frankowiak, prof. UWM
10.45-12.15  Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia –dr hab. A. Frankowiak, prof. UWM
1230-1400 - Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr hab. A.  Frankowiak, prof. UWM /zasady tworzenia dokumentów w sposób jasny, prosty i przejrzysty (czynniki wpływające na zaburzenia komunikacji), asertywność Inspektora ochrony danych osobowych, a jego niezależność, zasady prowadzenia wystąpień publicznych, szkoleń i prezentacji/

 

Zajęcia 19-21- czerwca 2020 r.

19 czerwca 2020 roku – piątek

18.00-1930     Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr D. Ossowska- Salamonowicz

20 czerwca 2020 r. – sobota

900 – 1030  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study – dr M. Adamczyk

10.45-12.15   Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr M. Lubiszewski (Zamówienia publiczne)

1230-1400    Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych– dr M. Lubiszewski (Zamówienia publiczne)

21 czerwca 2020 r. – niedziela

900 – 1030 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study – dr M. Adamczyk

10.45-12.15     Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr D. Ossowska Salamonowicz

1230-1400 -     Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr D. Ossowska  Salamonowicz

 

Zajęcia 26-28 czerwca 2020 r. – w tym egzamin !!!

26 czerwca 2020 roku – piątek

18.00-1930     Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr S. Bentkowski (audyt, przygotowanie do audytu, zasady prowadzenia audytu, prezentacji wyników).
                  

27 czerwca 2020 r. – sobota

900 – 1030 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study –dr M. Adamczyk

10.45-12.15  Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr S. Bentkowski (audyt, przygotowanie do audytu, zasady prowadzenia audytu, prezentacji wyników).

1230-1400 - Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr S. Bentkowski  (audyt, przygotowanie do audytu, zasady prowadzenia audytu, prezentacji wyników).

28 czerwca 2020 r. – niedziela – jeśli w tym terminie będą wybory prezydenckie zajęcia zostają odwołane i zostanie wyznaczony nowy termin.

900 – 1030 Polityka ochrony danych osobowych – zakres, zasady tworzenia – dr M. Adamczyk

10.45-12.15 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study – dr M. Adamczyk

EGZAMIN – dr M. Adamczyk

 

 

 

Zjazd I
 
12 października 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 13.00            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.15 -16.30           System Ochrony Danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr  Olga Zabolewicz 
 
13 października 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawy element procesu zarządzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych, mgr Marta Cieciuch
11.30-14.45            System Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr Olga Zabolewicz,
 
Zjazd II 
 
26 października 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-13.00            System Ochrony Danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr Olga Zabolewicz
13.15-16.30            Międzynarodowe i europejskie podstawy ochrony danych osobowych, dr Olga Łachacz
 
27 października 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka 
8.00-9.30                Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach, dr Marcin Adamczyk
9.45-11.15         Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
11.30-14.45            Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska  
 
Zjazd III
 
23 listopada 2019 roku (sobota), s. 313(sala komputerowa) Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 1
11.30 -14.45           Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 2
 
24 listopada 2019 roku (niedziela), s. 313(sala komputerowa) Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 1
11.30 -14.45           Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 2 
 
Zjazd IV
 
7 grudnia 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00-11.15  Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-13.00            Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach,dr Marcin Adamczyk
13.15-16.30            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
8 grudnia 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15  Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-14.45            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
Zjazd V 
 
11 stycznia 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Etyka zawodowa, dr Katarzyna Jaworska
11.30-14.45            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
12 stycznia 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach, dr Marcin Adamczyk
11.30-13.00            Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.15-14.45            Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
 
Zjazd  VI
 
25 stycznia 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawy element procesu zarządzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych, mgr Marta Cieciuch
11.30-14.45            Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
14.45-16.30            Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
 
 26 stycznia 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-13.00          Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
13.15-14.45         Międzynarodowe i europejskie podstawy ochrony danych osobowych, dr Olga Łachacz 
 
Zjazd VII
 
 15 lutego 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00 – 9.30             Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
                               – dr Rober. Szostak.
9.45 – 11.15            Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. – dr Edyta Bielak – Jomaa 
11.30 – 13.00           Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji - dr Edyta Bielak – Jomaa
13.15 -14.45            Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych – pozycja prawna, zakres odpowiedzialności -  dr Edyta Bielak – Jomaa
15.00 – 16.30           Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych – pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
 
 16 lutego 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00 – 9.30               Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji - dr Edyta Bielak – Jomaa
9.45 – 11.15              Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji -  dr Edyta Bielak – Jomaa
11.30 -13.00              Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
13.15– 14.45             Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
 
 Zjazd VIII 
 
 7 marca 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 - 13.00             Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.00 - 16.30           Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Sławińska
 
8 marca  2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 - 9.30               Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
9.45 - 13.00             Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr K. Jaworska (Prawo pracy)
 13.00 – 14.45          Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
                               – dr Rober. Szostak.
 
Zjazd IX 
28 marca 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 
8.00-9.30         Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study – dr M. Adamczyk
9.45 - 13.00     Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz    (Prawo cywilne)
13.15-16.30     Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr M. Lubiszewski (Zamówienia     publiczne)
 
 
29 marca  2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 
8.00-9.30          Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Rober. Szostak (Prawo karne)
 
9.45-13.00      Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Sławińska 
 
 13.15– 14.45  Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz     (Prawo cywilne).