Plan zajęć

Zjazd I
 
12 października 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 13.00            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.15 -16.30           System Ochrony Danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr  Olga Zabolewicz 
 
13 października 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawy element procesu zarządzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych, mgr Marta Cieciuch
11.30-14.45            System Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr Olga Zabolewicz,
 
Zjazd II 
 
26 października 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-13.00            System Ochrony Danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, mgr Olga Zabolewicz
13.15-16.30            Międzynarodowe i europejskie podstawy ochrony danych osobowych, dr Olga Łachacz
 
27 października 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka 
8.00-9.30                Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach, dr Marcin Adamczyk
9.45-11.15         Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
11.30-14.45            Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska  
 
Zjazd III
 
23 listopada 2019 roku (sobota), s. 313(sala komputerowa) Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 1
11.30 -14.45           Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 2
 
24 listopada 2019 roku (niedziela), s. 313(sala komputerowa) Biblioteka Uniwersytecka
8.00 – 11.15            Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 1
11.30 -14.45           Warsztaty: szyfrowanie danych osobowych na przenośnych nośnikach, dyskach, mailach, dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM  - GRUPA 2 
 
Zjazd IV
 
7 grudnia 2019 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00-11.15  Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-13.00            Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach,dr Marcin Adamczyk
13.15-16.30            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
8 grudnia 2019 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15  Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
11.30-14.45            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
Zjazd V 
 
11 stycznia 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Etyka zawodowa, dr Katarzyna Jaworska
11.30-14.45            Krajowe podstawy ochrony danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
 
12 stycznia 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Klauzula informacyjna w poszczególnych jednostkach i procedurach, dr Marcin Adamczyk
11.30-13.00            Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.15-14.45            Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
 
Zjazd  VI
 
25 stycznia 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-11.15              Analiza ryzyka i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jako podstawy element procesu zarządzania bezpieczeństwem danych oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych, mgr Marta Cieciuch
11.30-14.45            Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostce sektora publicznego na podstawie RODO, prawne i praktyczne zasady jej tworzenia, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
14.45-16.30            Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
 
 26 stycznia 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00-13.00          Prawa dysponentów danych, mgr Aleksandra Tomaszewska
13.15-14.45         Międzynarodowe i europejskie podstawy ochrony danych osobowych, dr Olga Łachacz 
 
Zjazd VII
 
 15 lutego 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00 – 9.30             Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
                               – dr Rober. Szostak.
9.45 – 11.15            Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. – dr Edyta Bielak – Jomaa 
11.30 – 13.00           Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji - dr Edyta Bielak – Jomaa
13.15 -14.45            Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych – pozycja prawna, zakres odpowiedzialności -  dr Edyta Bielak – Jomaa
15.00 – 16.30           Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych – pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
 
 16 lutego 2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 8.00 – 9.30               Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji - dr Edyta Bielak – Jomaa
9.45 – 11.15              Kontrola i nadzór przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwa informacji -  dr Edyta Bielak – Jomaa
11.30 -13.00              Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
13.15– 14.45             Administrator danych osobowych, inspektor danych osobowych - pozycja prawna, zakres odpowiedzialności - dr Edyta Bielak – Jomaa
 
 Zjazd VIII 
 
 7 marca 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 - 13.00             Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
13.00 - 16.30           Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Sławińska
 
8 marca  2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
8.00 - 9.30               Dostęp do informacji publicznej, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, a ochrona danych osobowych, dr Marcin Adamczyk
9.45 - 13.00             Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr K. Jaworska (Prawo pracy)
 13.00 – 14.45          Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
                               – dr Rober. Szostak.
 
Zjazd IX 
28 marca 2020 roku (sobota), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 
8.00-9.30         Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – case study – dr M. Adamczyk
9.45 - 13.00     Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz    (Prawo cywilne)
13.15-16.30     Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr M. Lubiszewski (Zamówienia     publiczne)
 
 
29 marca  2020 roku (niedziela), s. 116 Biblioteka Uniwersytecka
 
8.00-9.30          Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Rober. Szostak (Prawo karne)
 
9.45-13.00      Monitoring wizyjny w sektorze publicznym i prywatnym, dr Katarzyna Pruszkiewicz-Sławińska 
 
 13.15– 14.45  Główne problemy dotyczące ochrony danych osobowych na gruncie: prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – dr D. Ossowska -Salamonowicz     (Prawo cywilne).