Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych

     

Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się

Punkty ECTS

  

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia (godz.)

Zajęcia teoretyczne

(godz.)

 

Zajęcia praktyczne

(godz.)

 

 

  

Semestr I

         

1          

Etyka w administracji


 

5

0

5

0

  

Zaliczenie

0,5

2         

Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa

15

0

15

0

  

Zaliczenie na ocenę

2

3         

Gospodarka nieruchomościami

10

0

10

0

  

Zaliczenie

1

4         

Legislacja administracyjna

10

0

10

0

  

Zaliczenie

1

5         

Prawo administracyjne

20

0

20

0

  

Zaliczenie na ocenę

3,5

6         

Prawo konstytucyjne

10

0

10

0

  

Zaliczenie

1,5

7         

Prawo samorządu terytorialnego

15

0

15

0

  

Zaliczenie na ocenę

3

8         

Prawo zabezpieczenia społecznego

15

0

15

0

  

Zaliczenie

2

9         

Wstęp do nauk prawnych

10

 

10

0

  

Zaliczenie

2

Semestr II

         

10       

Środowisko informacyjne urzędu (dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, komunikacja elektroniczna i obieg dokumentów)

10

0

10

 

0

 

Zaliczenie

1

11       

Podstawy prawa prywatnego (prawo cywilne i handlowe)

15

0

15

 

0

 

Zaliczenie na ocenę

2

12       

Postępowanie administracyjne

20

0

20

 

0

 

Zaliczenie na ocenę

3,5

13       

Prawo pracy

10

0

10

 

0

 

Zaliczenie

1,5

14       

Sporządzanie pism w sprawach administracyjnych

10

0

10

 

0

 

Zaliczenie

1

15       

Wybrane zagadnienia prawa europejskiego

5

0

5

 

0

 

Zaliczenie

0,5

16       

Zamówienia publiczne

15

0

15

 

0

 

Zaliczenie

2

17       

Egzamin końcowy

0

0

0

 

0

 

Egzamin na ocenę

2

Łączna liczba godzin

 

195

0

195

 

0

 

0

30

  

195

 

195

     
          

Okres zaliczeniowy na studiach podyplomowych: jeden rok