Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

 

SEMESTR I

1.

Etyka w administracji

2.

Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa

3.

Gospodarka nieruchomościami

4.

Legislacja administracyjna

5.

Prawo administracyjne

6.

Prawo konstytucyjne

7.

Prawo samorządu terytorialnego

8.

Prawo zabezpieczenia społecznego

9.

Wstęp do nauk prawnych

 

SEMESTR II

10.

Środowisko informacyjne urzędu (dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, komunikacja elektroniczna i obieg dokumentów)

11.

Podstawy prawa prywatnego (prawo cywilne i handlowe)

12.

Postępowanie administracyjne

13.

Prawo pracy

14.

Sporządzanie pism w sprawach administracyjnych

15.

Wybrane zagadnienia prawa europejskiego

16.

Zamówienia publiczne

17.

Egzamin końcowy