Obsada kadrowa

Obowiązuje od roku akademickiego 25.10.2021 r.

Obsada kadrowa:

 

Imię i nazwisko Wykładowcy

prof. dr hab. Piotr Krajewski

dr Janusz Orłowski

dr Monika Ziniewicz

dr hab. Stanisław Bułajewski

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

dr Bogna Przybyszewska Szter

dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

mgr Maria Łaba

dr hab. Dorota Lis- Staranowicz

dr Marcin Adamczyk

dr Agnieszka Kowalska

dr hab. Marta Kopacz

dr Katarzyna Jaworska

dr hab. Marta Kopacz

Dr Olga Łachacz

Dr Maciej Lubiszewski