Odpłatność za studia

1. Opłata za studia podyplomowe wynosi 4000 zł:   

2. Wnoszona jest na rachunek bankowy Uczelni: 

 55124069605804000024410043 tytułem: Adm. publ., nr. raty

3. Na pisemny wniosek Słuchacza, jest możliwość rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat w wysokości i w terminie: