Stypendium Rektora

http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-rektora

Komisja Stypendialna 

ul. Obitza 1, pok. 14

Tel. 89 524 65 75

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie USOSweb, link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału).

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Rozdziałem IV Regulaminu ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Załącznik do zarządzenia Nr 80/2020Rektora UWM w Olszynie z dnia 28 września 2020

 

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium rektora:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora – wygenerowany w systemie UsosWeb – DLA WSZYSTKICH--WNIOSKI- -Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach
  2. Oświadczenie o niepobieraniu na więcej niż jednym kierunku stypendium rektora – wygenerowane w systemie UsosWeb –
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (RODO) – do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
    http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne–nr 8-
  4. Oświadczenie – stypendium rektora – do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
    http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne- -nr 3- pamiętaj! Wszystkie odpowiedzi do wypełnienia, jeżeli dotyczy to zaznacz „TAK” i uzupełnij odpowiednią informacją, jeżeli nie dotyczy –zaznacz „NIE”.
  5. Karta przebiegu studiów wygenerowana w systemie UsosWeb – jeżeli jesteś studentem lub skończyłeś studia pierwszego stopnia na UWM – DLA STUDENTÓW –MOJE OCENY-- drukuj kartę przebiegu studiów (po polsku)

      5a. Indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) - jeżeli jesteś studentem pierwszego roku studiów drugiego stopnia i skończyłeś studia pierwszego stopnia na innej uczelni
      6.  W przypadku skali ocen innej niż 2-5 - oświadczenie o skali ocen obowiązującej w ukończonej uczelni.
      7. Oświadczenie do osiągnięć.
      8. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia