Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Kierunek

Forma studiów

Rok studiów

Opiekun

Kontakt e-mail

 

Administracja  

I stopnia

studia stacjonarne

I

dr D. Ossowska-Salamonowicz

dobrochna.ossowska@uwm.edu.pl

 

II

dr K. Ziółkowska

krystyna.holdynska@uwm.edu.pl

 

II

dr P. Hinc

patrycja.hinc@uwm.edu.pl

 

I stopnia

studia niestacjonarne

I

dr J. Akińcza

j.akincza@uwm.edu.pl

 

II

dr hab. P. Romaniuk

pawel.romaniuk@uwm.edu.pl

 

III

dr P. Polaczuk

pawel.polaczuk@uwm.edu.pl

 

II stopnia

studia stacjonarne

I

dr P. Lewandowski

pawel.lewandowski@uwm.edu.pl

 

II

dr M. Mariański

michal.marianski@uwm.edu.pl

 

II stopnia

studia niestacjonarne

I

dr hab. M. Dąbrowski

marcin.dabrowski@uwm.edu.pl

 

II

dr A. Franusz

anna.franusz@uwm.edu.pl

 

Administracja i cyfryzacja

I stopnia studia stacjonarne

II

dr  hab. E. Sokalska

edyta.sokalska@uwm.edu.pl

 

III

dr M. Kurzyński

michal.kurzynski@uwm.edu.pl

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

studia stacjonarne

I

dr R. Szostak

robert.szostak@uwm.edu.pl

 

II

dr J. Narodowska

joanna.narodowska@uwm.edu.pl

 

III

dr P. Błażejczyk

pawel.blazejczyk@uwm.edu.pl

 

I stopnia

studia niestacjonarne

I

dr E. Lewandowska

e.lewandowska@uwm.edu.pl

 

II

dr K. Naumowicz

kamila.naumowicz@uwm.edu.pl

 

III

dr M. Seroka

martyna.seroka@uwm.edu.pl

 

II stopnia

studia stacjonarne

I

dr M. Kurzyński

michal.kurzynski@uwm.edu.pl

 

II

dr M. Augustyniak

malgorzata.augustyniak@uwm.edu.pl

 

II stopnia

studia niestacjonarne

I

dr hab. M. Salamonowicz

m.salamonowicz@uwm.edu.pl

 

II

dr S. Łazarewicz

sylwia.lazarewicz@uwm.edu.pl

 

Kryminologia  

I stopnia

studia stacjonarne

I

dr hab. M. Kotowska

monika.kotowska@uwm.edu.pl

 

 

I stopnia

studia niestacjonarne

I

dr hab. M. Rzewuska

magdalena.rzewuska@uwm.edu.pl

 

Prawo

Jednolite magisterskie

studia stacjonarne

I

dr R. Dziembowski

robert.dziembowski@uwm.edu.pl

 

II

dr H. Frąckowiak

hanna.frackowiak@uwm.edu.pl

 

II

dr hab. K. Frąckowiak

kamil.frackowiak@uwm.edu.pl

 

IV

dr M. Duda

maciej.duda@uwm.edu.pl

 

V

dr J. Grabowska

joannastop@uwm.edu.pl

 

Jednolite magisterskie

studia niestacjonarne

I

dr M. Dziembowska

magda.dziembowska@uwm.edu.pl

II

dr J. Krzywkowska

justyna.krzywkowska@uwm.edu.pl

 

II

dr M. Bendorf-Bundorf

maciej.bendorf@uwm.edu.pl

 

IV

dr A. Chodorowska

anna.chodorowska@uwm.edu.pl

 

V

dr hab. M. Salamonowicz

m.salamonowicz@uwm.edu.pl