Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Otwórz

Komisja Stypendialna

ul. Obitza 1, pok. 14

Tel. 89 524 65 75

 

 

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie USOSweb, link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału).

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Rozdziałem III Regulaminu  ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik do zarządzenia
Nr 80/2020 Rektora UWM w Olszynie z dnia 28 września 2020

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – wygenerowany w systemie UsosWeb –DLA WSZYSTKICH--WNIOSKI- -Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (RODO) – do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
    http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialnenr 8-
  3. Oświadczenie – stypendium dla osób niepełnosprawnych –do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
    http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne- -nr 4- pamiętaj! Wszystkie odpowiedzi do wypełnienia, jeżeli dotyczy to zaznacz „TAK” i uzupełnij odpowiednią informacją, jeżeli nie dotyczy –zaznacz „NIE”.
  4. Kopia orzeczenia potwierdzona przez Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub kopia orzeczenia bez potwierdzenia przez Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami -  http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych