Samorząd studencki

Przewodniczący:
Emilia Podgórniak
Telefon:
502-247-141
E-mail:
podgorniak.rwss@wp.pl

I Wiceprzewodniczący: Weronika Mikulska, tel. 502-916-217

II Wiceprzewodniczący:  Wojciech Chomik, tel.  510-383-186