E-learning

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, 18:37

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie powołał decyzją nr 10/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Komisję dziekańską ds. e-learningu w składzie:

  • dr Michał Kurzyński

  • dr  Martyna Seroka

  • mgr Michał Gornowicz

  • mgr Anna Jankowska

  • mgr Paweł Sobotko

Decyzja Dziekana WPiA nr 10/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji dziekańskiej ds. e-learningu

Przed przystąpieniem do zajęć przy użyciu platformy MS Teams prosimy o archiwizację zespołów z poprzedniego semestru: pobierz instrukcję (mgr M. Seroka)

Prosimy Studentów o poprawne skonfigurowanie poczty uniwersyteckiej oraz odbieranie na bieżąco korespondencji wysyłanej za pośrednictwem USOS - dla wielu pracowników jest to jedyna droga kontaktu z Państwem. 

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość https://tinyurl.com/qo3424v

Zarządzenie JM Rektora UWM w Olsztynie z 26 marca 2020 r. http://bip.uwm.edu.pl/node/7243

Komunikat nr 5/2020 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie z 30 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych zdalnie https://tinyurl.com/rod9bcu 

Wyjaśnienie JM Prorektora UWM dr. hab. J. Przyborowskiego ws. zajęć online https://tinyurl.com/ur4s2x3 

Karta zdalnej ewidencji czasu pracy do pobrania https://tinyurl.com/upwbbe3 

Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku (zmienione Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku) 

Poza przetestowaniem różnych możliwości prowadzenia zajęć i weryfikowania wiedzy studentów, członkowie Komisji przygotowali instrukcje korzystania z platform e-learningowych. W szkoleniach on-line wzięło dotychczas udział 71 pracowników i doktorantów naszego Wydziału. 

USOS Mail

1) https://tinyurl.com/wevehyh

ClickMeeting

1) https://tinyurl.com/rl3348s 

2) https://knowledge.clickmeeting.com/pl/video (angielski lektor, polskie napisy)

3) https://tinyurl.com/sfp7gfk (“Pierwsze kroki w pokoju webinarowym”) 

MS Teams

1) https://tinyurl.com/sn5xzh3

2) https://tinyurl.com/tgao8dq (wersja uproszczona)

3) https://tinyurl.com/r7lojsx (RCI)

4) https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-03-20 

Moodle:

1) https://tinyurl.com/qrkyqdd (RCI) 

2) https://tinyurl.com/tmctz4c (tworzenie wideo- i/lub audioprezentacji)

Testportal
1) https://www.testportal.pl/podrecznik-uzytkownika.html

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z zajęć przeprowadzonych przez mgr. Pawła Sobotko za pośrednictwem platformy ClickMeeting, która uzyskała najwyższą ocenę Komisji https://tinyurl.com/vf3cjgu

Za pośrednictwem newslettera pracownicy Wydziału zostali zaproszeni do zadawania pytań dot. korzystania z e-learningu oraz sugestii odnośnie instrukcji. Odpowiedzi na pytania znajdą Państwo pod adresem: https://tinyurl.com/vg5ztwr