Koła naukowe

Nazwa Koła Naukowego

Opiekun Naukowy

Studenckie Forum Administracyjne  Ad Vocem

Dr Monika Ziniewicz

Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna

Dr Sebastian Bentkowski

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego

Dr Olga Łachacz

Koło Naukowe Prawa Pracy

Dr Kamila Naumowicz

Koło Naukowe Europejskiej tradycji prawnej

dr Aleksander Bauknecht

Koło Naukowe Prawników Kanonistów

Dr Justyna Krzywkowska

Koło Nauk Penalnych

Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM

Koło Praw Człowieka Ius Homini

Dr Radosław Fordoński

Koło Naukowe Nauk Penitencjarnych Custodia

Dr Robert Szostak

Koło Kryminologiczne Vestigium

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

Koło Naukowe Nauk Cywilistycznych

Dr hab. M. Rzewuska

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Votum

Dr hab. Joanna Juchniewicz

Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego ,,Meritum"

Dr hab. Stanisław Bułajewski

Koło Naukowe Prawa Wykroczeń

Dr Anna Chodorowska

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej  IPR

Dr hab. Marek Salamonowicz

Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego

Dr Michał Mariański

Koło Naukowe Prawa Handlowego

Dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM

Koło Naukowe Ekonomii i Prawa

Dr Andrzej Skonieczek

Koło Naukowe Prawa Medycznego

Dr Agnieszka Kowalska

Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych

Dr Janusz Orłowski

Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej

Dr hab. Elzbieta Żywucka-Kozłowska

Koło Naukowe Romanitas

Dr Adam Świętoń

Koło Naukowe Kryminalistyki

Dr hab. Denis Sołodow

Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides

Dr Justyna Krzywkowska

Koło Naukowe Praktyki Prawniczej

Dr Michał Pietkiewicz

Koło Naukowe Międzynarodowej Penitencjarystyki

Dr Piotr Starzyński

Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Dr hab. Jerzy Krzynówek, prof. UWM

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety and Law

Dr Martyna Seroka

Koło Naukowe Casus

Dr Monika Giżyńska

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska

Dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM

Koło Naukowe Prawa Prywatnego

Dr Jerzy Akińcza

Koło Naukowe Postępowania Karnego Accusatio

Dr Rosana Bronecka

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego Contra

Dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM

Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych

Dr Krystyna Ziółkowska

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego Themis

Dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM,

dr Michał Kurzyński

Koło Naukowe Studencka Poradnia Mediacyjna

Dr Robert Szostak

Koło Naukowe Legal Inhaero

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Studenckie Koło Debat UWMDr hab. Marcin Dąbrowski