Program MOST

http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow

www.most.amu.edu.pl

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 
Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
- studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
- studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia; 
-
 studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
- doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich
Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Pobierz wzór podania

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST" ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST" umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę - bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa".

W roku akademickim 2015/2016 prawo na WPiA UWM było jednym z najpopularniejszych kierunków wskazywanych przez studentów biorących udział w programie. WPiA oferował 6 miejsc dla studentów MOSTu.
Regulamin programu oraz niezbędne dokumenty do pobrania są umieszczone na stronie uniwersyteckiej pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow
Koordynator programu podczas indywidualnych konsultacji z osobami zainteresowanymi udziałem w programie doradza w sprawach dotyczących procesu rekrutacji i regulaminu. W przypadku osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach programu bardzo często potrzebna jest pomoc przy skonstruowaniu porozumienia o programie zajęć, wypełnianiu karty osiągnięć studenta oraz podania o uznanie ocen uzyskanych w uczelni goszczącej. Do zadań koordynatora należy również opiniowanie podań o uznanie ocen uzyskanych w uczelni goszczącej kierowanych do Dziekana Wydziału.

Wydziałowy Koordynator Programu Mobilności Studentów MOST

dr Olga Łachacz - olga.lachacz@gmail.com

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego tel. 89 524-54-95

ul. Obitza 2, 10-725 Olsztyn, pok. 120

 

Uczelniany Koordynator Programu Mobilności Studentów MOST

mgr Marta Gerlich

Biuro ds. Studenckich
tel.: 89 524-56-90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl 
pok. 1C -  Rektorat

 

 

Każdy uczestnik programu MOST ma możliwość skorzystania z oferty domów studenckich naszej uczelni

http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow