Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych

2.

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3.

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

4.

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

5.

Zamawianie robót budowlanych

6.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

7.

Nowe podejście do zamówień publicznych

8.

Zamówienia sektorowe

9.

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

10.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

11.

Umowa o roboty budowlane

12.

Środki ochrony prawnej

13.

Kontrola zamówień publicznych

14.

Prawo zamówień publicznych w doktrynie i orzecznictwie – wybrane zagadnienia

15.

Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej

16.

Zamówienia publiczne z perspektywy prawa finansów publicznych

17.

Elementy prawa cywilnego

18.

Zjawiska patologiczne w sferze zamówień publicznych

19.

Wybrane praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych

20.

Egzamin