Odpłatność za studia

1. Opłata za studia podyplomowe wynosi 3200 zł:   (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) 

2. Wnoszona jest na rachunek bankowy Uczelni nr:

 501240 6960 5804 0000 2441 0036 

tytułem: Nazwisko, nr raty lub 24.410.036

3. Na pisemny wniosek Słuchacza, jest możliwość rozłożenie opłaty na maksymalnie 6 rat w wysokości i w terminie:

 I rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 18.11.2022 roku,

II rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 31.12.2022 roku,

III rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 31.01.202 roku,

IV rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 28.02.2023 roku,  

V rata - w kwocie 500 zł, płatna do dnia 31.03.2023 roku,

VI rata - w kwocie 600 zł, płatna do dnia 30.04.2023 roku,