Wznowienie w celu obrony

Informacja dla osób, które ukończyły tok studiów w roku akademickim 2018/19 i wcześniej a chciałyby przystąpić do obrony:

Zgodnie pismem Prorektora ds. Studenckich i Nauki dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM  nr UWM-PKsz.s.064.24.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przepisów Regulaminu studiów - informujemy, że osoby, które ukończyły tok studiów w roku akademickim 2018/19 i wcześniej a  nie przystąpiły do egzaminu dyplomowego musza zostać zweryfikowane przez pracownika właściwego dziekanatu, czy wznawiając studia na aktualnie realizowany  program (wznowienie studiów tylko w  celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego )– może ukończyć studia jeśli osiągnie takie same efekty kształcenia (uczenia się) jak pozostali studenci z danego rocznika. Czyli student, który wznawia się na studia celem obrony musi najpierw w porozumieniu z dziekanatem, sprawdzić czy efekty kształcenia (w tym wszystkie przedmioty z danego rocznika) są takie same. W przypadku niezgodności (brak zaliczenia przedmiotów), student wnosi podanie o powtórzenia semestru/roku celem uzupełnienia tych zaległości (Student powinien złożyć wniosek przez rozpoczęciem się roku akademickiego).

 

Podanie o wznowienie studiów