Plan zajęć

Plan zajęć na studiach podyplomowych z prawa pracy.
 
ZAJĘCIA ON-LINE
 

             18 kwietnia 2020 r. sobota

10:30 – 13:45 Urlopy pracownicze – dr K. Jaworska 

 

            19 kwietnia 2020 r. niedziela

9:45 – 13:00 Urlopy pracownicze – dr K. Jaworska 

 

            26 kwietnia 2020 r. niedziela

9:00 – 12:15 Działalnośc socjalna pracodawcy – dr K. Jaworska 

 

             9 maja 2020 r. sobota

8:00 – 12:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy – dr hab. P. Prusinowski 

12:15 – 14:45 Mobbing i ochrona dóbr osobistych – sędzia SO T. Madej

 

            10 maja 2020 r. niedziela

8:00 – 9:30 Ochrona pracy – dr. Krystyna Ziółkowska

9:45 – 12:15 Mobbing i ochrona dóbr osobistych – sędzia SO T. Madej

 

            30 maja 2020 r. sobota

8:00 – 12:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy – dr hab. Piotr Prusinowski

12:15 – 15:45 Dokumentacja pracownicza – sędzia SO R. Jerka

 

            31 maja 2020 r. niedziela

8:00 – 11:15 Prawo ubezpieczeń społecznych– r. prawny Maria Łaba

11:30 – 14:00 Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – dr Krystyna Ziółkowska

 

           6 czerwca 2020 r. sobota

8:00 – 11:15 Prawo ubezpieczeń społecznych– r. prawny Maria Łaba

11:30 – 14:00 Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – dr Krystyna Ziółkowska

         7 czerwca 2020 r. niedziela

8:00 – 12:15– czas pracy sędzia SO Rafał Jerka

 
 
        23 listopada 2014 r. sobota
8:00 – 11:15 Rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem) – dr hab. Piotr Prusinowski 
11:15- 11:30 zajęcia organizacyjne mgr. Katarzyna Humińska
11:45 – 15:00 Źródła prawa pracy – sędzia SO Tomasz Madej
 
        24 listopada 2019 r. niedziela
8:00 – 11:15 Prawo ubezpieczeń społecznych – r. prawny Maria Łaba 
11:30 – 16:45 Zakaz konkurencji – dr hab. P. Prusinowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7 grudnia 2019 r. sobota
8:00 – 11:15 Odpowiedzialność pracownicza (materialna i porządkowa) – sędzia SN Bohdan Bieniek
11:30 – 14:45 Odpowiedzialność pracownicza (materialna i porządkowa) – sędzia SN Bohdan Bieniek
 
        8 grudnia 2019 r. niedziela
8:00 – 11:15 Nawiązanie stosunku pracy – sędzia SO Tomasz Madej
11:30 – 14:45 Prawo ubezpieczeń społecznych – r. prawny Maria Łaba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        11 stycznia 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Ustanie stosunku pracy (za porozumieniem stron i w trybie art. 53 k.p.) – sędzia SO Rafał Jerka
11:30 – 14:45 Ustanie stosunku pracy (w trybie dyscyplinarnym) i wygaśnięcie stosunku pracy – sędzia SO Rafał Jerka
 
        12 stycznia 2020 r. niedziela
8:00 – 13:00 Problemy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – dr. Katarzyna Jaworska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        25 stycznia 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Prawo ubezpieczeń społecznych – r. prawny Maria Łaba
11:30 – 14:45 Ochrona danych osobowych – dr. Katarzyna Jaworska
 
        26 stycznia 2020 r. niedziela
8:00 – 11:15 Niepracownicze formy zatrudnienia – dr. Krystyna Ziółkowska
11:30 – 16:45 Stosunki pracy w administracji publicznej– dr. Katarzyna Jaworska
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
         15 lutego 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Międzynarodowe i europejskie prawo pracy - sędzia SN Bohdan Bieniek
11:30 – 16:45 – Charakterystyka stosunku pracy – SSO Tomasz Madej
 
        16 lutego 2020 r. niedziela
8:00 – 13:00 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia– sędzia SO Tomasz Madej
13:15 – 16:45 Zmiana treści i stron stosunku pracy – sędzia SO  R. Jerka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        7 marca 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Urlopy pracownicze – dr Katarzyna Jaworska
11:30 – 15:45 Czas pracy– sędzia SO Rafał Jerka
 
        8 marca 2020 r. niedziela
8:00 – 13:00 Zasady prawa pracy – dr Krystyna Ziółkowska
13:15 – 15:45 Relacje pracodawcy z partnerami społecznymi– dr. Katarzyna Jaworska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         28 marca 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Prawo ubezpieczeń społecznych– r. prawny Maria Łaba
11:30 – 14:45 Urlopy pracownicze – dr Katarzyna Jaworska
 
        29 marca 2020 r. niedziela
8:00 – 12:15 – czas pracy sędzia SO Rafał Jerka
12:15 – 14:45 Relacje pracodawcy z partnerami społecznymi– dr. Katarzyna Jaworska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         18 kwietnia 2020 r. sobota
8:00 – 11:15 Ubezpieczenia społeczne – r. prawny Maria Łaba
11:30 – 14:00 Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – dr Krystyna Ziółkowska
 
        19 kwietnia 2020 r. niedziela
8:00 – 10:30 Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – dr Krystyna Ziółkowska
10:30 – 14:00 Działalność socjalna pracodawcy – dr Katarzyna Jaworska
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          9 maja 2020 r. sobota
8:00 – 12:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy – dr hab. P. Prusinowski (5g)
12:15 – 14:45 Mobbing i ochrona dóbr osobistych – sędzia SO T. Madej
 
        10 maja 2020 r. niedziela
8:00 – 9:30 Ochrona pracy – dr. Krystyna Ziółkowska
9:45 – 12:15 Mobbing i ochrona dóbr osobistych – sędzia SO T. Madej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        30 maja 2020 r. sobota
8:00 – 12:15 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy – dr hab. Piotr Prusinowski
12:15 – 15:45 Dokumentacja pracownicza – sędzia SO R. Jerka