Legenda

Roczniki i grupy

Oznaczenia grup i roczników mają następującą formę:

 • ALZ3 - administracja, studia licencjackie, tryb niestacjonarny, rok 3.
 • PJD5A - prawo, studia jednolite magisterskie, tryb stacjonarny, rok 5, grupa A.

Pierwsza litera oznacza kierunek studiów:

 • P - prawo
 • A - administracja
 • B - bezpieczeństwo wewnętrzne

Druga litera oznacza formę studiów:

 • J - jednolite magisterskie
 • L - licencjackie
 • M - magisterskie uzupełniające

Trzecia litera oznacza tryb studiów:

 • D - stacjonarne
 • Z - niestacjonarne

Czwarta litera jest cyfrą i oznacza rok studiów.

Piąta litera oznacza grupę. Litery odpowiadają uprzednim numerom grup,

A = 1, B = 2, etc.


Sale

 • od 01 INK do 07 INK - sale w budynku WPiA. ul Warszawska 98.
 • od 1 CK do 5 CK, Aula Błękitna, Aula Karmazynowa, Aula Kongresowa - Centrum Konferencyjne UWM ul. Dybowskiego 11
 • sale 1 OB, 2 OB, 3 OB, 4 OB, 101 OB - budynek WPiA przy ul. K. Obitza 2
 • sala informatyczna 313 i 310 - Biblioteka Uniwersytecka
 • Aula Teatralna, Aula 30, Aula 31, Aula Dietrichów, Aula 37 - Centrum Humanistyczne ul. K. Obitza 1
 • 14,15,17,18,19, 20, 101,102,103,104,107,108,111,112,113,114,118,119,130,131A,131 B, 132 - Centrum Humanistyczne ul. K. Obitza 1
 • Aula Biologii, ul. Oczapowskiego 1 A
 • Aula Moczarskiego, ul. Oczapowskiego 5 (Zootechnika)
 • Sale Językowe - znajdują się w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 3
 • Sala gimnastyczna - mała hala w Kortowie - ul. Prawocheńskiego 7 (siedziba SWFiS)
 • s. C1, D0/9, E0/15 oraz D2/15 i D2/16 znajdują się na Wydziale Matematyki i Informatyki