Studia podyplomowe

 
Wydział Prawa i Administracji UWM zaprasza do udziału  w studiach podyplomowych!
 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Wydziału oraz przez specjalistów i praktyków spoza Wydziału. Dzięki temu nasze studia dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości kształcenia.
 
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe:
więcej o naszych studiach podyplomowych: http://wpia.uwm.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe
 
rekrutacja: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_22_23_SP/