Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadaniem Komisji ds. jakości kształcenia jest czuwanie nad poziomem jakości kształcenia oraz dbanie o stały rozwój jakości kształcenia studentów studiujących na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Działania Komisji ukierunkowane są na analizę poziomu rozwoju naukowego pracowników naukowo - dydaktycznych oraz rozwój i podnoszenie jakości dydaktyki.
Instrumentami służącymi realizacji w/w celów są: ocena programów nauczania, ocena planów rozwoju naukowego pracowników Wydziału, ocena rozwoju pracowników, ankiety, przeprowadzane wśród studiujących studentów, absolwentów wydziału oraz pracowników.

  1. dr hab. Joanna Juchniewicz – przewodniczący
  2. dr Ewa Lewandowska
  3. dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
  4. dr Martyna Seroka
  5. mgr inż. Katarzyna Humińska
  6. mgr inż. Anna Jabłońska
  7. mgr Agnieszka Przybylska
  8. Margarita Khoperia