Katedra Procesu Karnego

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kasprzak


PRACOWNICY SAMODZIELNI

ADIUNKCI

DOKTORANCI 

 • mgr Paweł Rojczyk

KOŁA NAUKOWE

Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO

opiekun – dr Rossana Broniecka

 

10-719 Olsztyn

ul. Dybowskiego 11  (Centrum Konferencyjne)

Pok. 14 tel. 89 524 64  89

 

SEKRETARIAT KATEDRY

 • Jolanta Urban

10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 102 tel. 89 524 64 54

poniedziałek-piątek w godz. 09:00-13:00

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Postępowanie w sprawach nieletnich;
 • Ekspertyza kryminalistyczna;
 • Prawo o broni;
 • Prawo karne islamu;
 • Prawo policyjne;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Ochrona ofiar przestępstw w postępowaniu karnym;
 • Zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich;
 • System środków przymusu w prawie polskim;
 • Elementy prawa dowodowego;
 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych;

Stopień zaawansowania badawczego wymienionych wyżej zagadnień jest zróżnicowany. Uzyskane efekty prezentowane są z reguły w formie artykułów w periodykach o odpowiednim profilu tematycznym oraz podczas wystąpień konferencyjnych.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

Katedra Procesu Karnego powstała z dniem 2 stycznia 2005 r. w następującym składzie osobowym: 1 profesor nadzwyczajny, 3 adiunktów, 2 asystentów. Pracownicy tego zespołu w przeciągu niespełna dwóch lat opublikowali: podręcznik - 1, udział w opracowaniu encyklopedycznym - 1, artykułów i wydanych materiałów pokonferencyjnych - 10.

Pracownicy Katedry na stanowiskach adiunkta i asystenta, przygotowują rozprawy kwalifikacyjne, które znajdują się w różnym stadium zaawansowania. Najlepiej rokują starania dr M. Lisieckiego, który kończy pracę, mającą stanowić podstawę ubiegania się o stopień dr habilitowanego.