Praktyki

 Zasady realizacji praktyk studenckich


Opiekunami praktyk studenckich są:

na studiach stacjonarnych - dr Maciej Duda (maciej.duda@uwm.edu.pl)

na studiach niestacjonarnych - dr Sylwia Łazarewicz (sylwia.lazarewicz@uwm.edu.pl)

Dyżury opiekuna praktyk na studiach niestacjonarnych dr Sylwii Łazarewicz odbędą się w następujących terminach:

7 września 2019 r. godz. 11.00-12.00 s.12 CK

9 września 2109 r. godz. 11.30-12.30 Dziekanat studiów niestacjonarnych INK

14 września 2019 r. godz. 11.00-12.00 s.12 CK

 

 Dyżury opiekuna praktyk - dr. Macieja Dudy:

UWAGA !

ZMIANA TERMINÓW DYŻURÓW

Dyżury opiekuna praktyk - dr. Macieja Dudy - odbędą się w następujących terminach:

3.09, godz. 9.00-11.00, pok. 316 CH

5.09, godz. 9.00-11.00, pok. 316 CH

13.09, godz. 9.00-11.00, pok. 316 CH

Nieuzyskanie wpisu w dzienniku praktyk w powyższym terminie skutkować będzie niezaliczeniem roku
 
 
Uchwała Senatu UWM - Regulamin studiów 

Zarządzenie Rektora UWM w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Regulamin praktyk na kierunkach ogólnoakademickich

 
 
 
 
 
 
 

Oferta praktyk- Konsultant ds. rekrutacji

Pobierz

 

Oferty praktyk/wolontariatu w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska

https://www.mos.gov.pl/kariera-w-ministerstwie/

Pobierz

 

Oferty praktyk/pracy

Oferta praktyk - Grupa Kancelaria Radców Prawnych s.c. Katarzyna Przymęcka, Jakub Piotr Przymęcki

 

ul. M i c k i e w i c z a  21/23, 1 0–5 0 8 O L S Z T Y N

 

tel. 89 534 05 09   www.przymeccy.pl kancelaria.przymeccy@wp.pl

Kancelaria Radców Prawnych s.c. Katarzyna Przymęcka & Jakub Piotr Przymęcki poszukuje osoby na praktyki do kancelarii w Olsztynie.

 

Wymagania dla Praktykanta:

- student lub absolwent prawa,

- zainteresowanie prawem cywilnym, handlowym i administracyjnym.Oferujemy:

- praktyki w elastycznym wymiarze czasu pracy z możliwością podjęcia dalszej współpracy oraz objęcie patronatem w przypadku rozpoczęcia aplikacji radcowskiej,

- możliwość publikacji artykułów prawniczych na łamach ogólnopolskiego miesięcznika za wynagrodzeniem,

 

Zadania Praktykanta:

- wykonywanie wstępnych analiz zagadnień prawnych,

- przygotowywanie projektów pism, umów oraz opinii prawnych,

- udział w spotkaniach z Klientami Kancelarii,

- przygotowywanie artykułów i wpisów na blog prawniczy,

- obsługa administracyjna Kancelarii.Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kancelaria.przymeccy@wp.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta praktyk - PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W OKRĘGOWYM INSPEKTORACIE PRACY W OLSZTYNIE 

W dniu 22 marca 2019 r. Dziekan WPiA podpisał porozumienie o współpracy z Okręgowym Inspektorem Pracy w Olsztynie. W ramach umowy zostały m.in. ustalone zasady odbywania praktyk przez Studentów naszego Wydziału.

O praktyki w OIP mogą ubiegać się Studenci kierunku Prawo.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Panią Bogumiłą Wasyleczko – koordynatorem praktyk w olsztyńskim OIP pod adresem: bogumila.wasyleczko@olsztyn.pip.gov.pl

 

Oferty pracy - Ministerstwo Środowiska

Oferta pracy -  specjalista ds. nieprawidłowości w Wydziale Nieprawidłowości w Departamencie Funduszy Ekologicznych

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/specjalista-do-spraw-nieprawidlowosci-w-wydziale-nieprawidlowosci-44106/ 

Oferta pracy - radca prawny ds. obsługi prawnej legislacji w Wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz

https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/nabor-na-wolne-stanowiska-w-ms/oferty-pracy/job/radca-prawny-do-spraw-obslugi-prawnej-legislacji-w-wydziale-obslugi-prawnej-44280/

 

Oferta pracy - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów "Lech Obara i Współpracownicy"

 

 

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie podejmie stałą współpracę ze studentem prawa IV roku na stanowisku asystent/ referent prawny w sekretariacie. 
Aplikację prosimy przesyłać pod adres kancelaria@lechobara.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Kancelarii (Partyzantów 68/5).

 

 

Oferta praktyk studenckich - Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie

 

nawiąże współpracę w ramach praktyk ze studentem IV lub V roku Prawa, Administracji w Oddziale Kancelarii w Olsztynie

 

na stanowisku: Legal Assistant 

 

Miejsce pracy: Olsztyn

 

Region: warmińsko-mazurski 

 

Wymagania:

 

 • umiejętność poruszania się po różnych dziedzinach prawa, w szczególności w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego,

 • komunikatywność,

 • wysoka kultura osobista,

 • rzetelność, dokładność, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków,

 • znajomość języka angielskiego,

 • dobra znajomość MS Office,

 • mile widziane doświadczenie pracy w kancelarii.

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 • praca biurowa,

 • przygotowywanie pism procesowych, opinii, analiz,

 • kontakt z Klientami.

 

 

 

Oferujemy:

 

 • pracę w prężnie rozwijającej się kancelarii, w młodym i dynamicznym zespole oraz przyjaznej atmosferze,

 • możliwość rozwoju, a także zdobycie nowego doświadczenia,

 • atrakcyjne warunki współpracy.

 


W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kancelaria@wakancelaria.pl wpisując w temacie wiadomości ,,Oferta pracy – Legal Assistant” w terminie do 10 lutego 2019 r.

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez spółkę działającą pod firmą Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. P. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

 

 

 Oferty pracy - Ministerstwo Środowiska

Oferta pracy - główny specjalista ds. szkół leśnych w Zespole ds. Edukacji, Turystyki i Szkolnictwa w Departamencie Leśnictwa

Oferta pracy - radca prawny ds. obsługi prawnej i procesowej w Wydziale Radców Prawnych ds. Obsługi Prawnej i Procesowej w Departamencie Prawnym:

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy poszukuje do współpracy studentów V roku lub absolwentów prawa   

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy jest organizacją tworzoną przez prawników-specjalistów, dla których priorytetem jest praca na najwyższym poziomie, w silnym i wzajemnie motywującym się zespole.

Oferujemy:
1) miłą atmosferę pracy,
2) możliwość poszerzania wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów,
3) poznanie pracy w kancelarii prawnej obsługującej biznes.

 

 

 

CV prosimy składać do 14 stycznia br. na adres e-mail: kadry@gtslegal.pl

Oferty pracy - Ministerstwo Środowiska

Oferta pracy - główny specjalista do spraw obsługi prawnej  w Wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska

Oferta pracy - Starszy Inspektor  do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości  w Departamencie Gospodarki Odpadami 

Oferta pracy - Starszy Inspektor  do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości  w Departamencie Gospodarki Odpadami 

Oferta pracy - radca prawny do spraw obsługi prawnej  w Zespole do spraw Dokumentowania Złóż Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych  w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Oferta pracy - radca prawny do spraw obsługi prawnej i koncesji w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

 Oferty praktyk - Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie przyjmie na praktyki studentkę/studenta V  roku prawa.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zdjęciem) wyłącznie drogą mailową na adres:  prawnik@fides.olsztyn.pl do dnia 14.10.2018 r. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Oferta jest skierowana wyłącznie do osób, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

 

Oferta praktyk studenckich - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

UWM w Olsztynie podpisał porozumienie na praktyki zawodowe dla studentów WPiA w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.  Praktyki będą realizowane w siedzibie komendy W-MOSG (ul. Gen. W. Sikorskiego 78, Kętrzyn).

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki występują z pisemną prośbą do Komendanta W-MOSG o umożliwienie odbycia praktyki, określając proponowany termin jej realizacji i dane kontaktowe oraz 1) zaświadczenie wydane przez dziekanat potwierdzające status studenta 2) kopię dowodu osobistego 3) ramowy program praktyki 4) imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnie) lub umowę o realizację praktyki wraz z danymi i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby odbywania praktyki. Szczegółowe informacje w dziekanacie.

  

Oferta praktyk - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest akredytowaną agencją płatniczą powołaną do wdrażania i wypłacania środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Wielotorowa działalność Agencji powoduje, że w ramach realizacji zadań stosowane jest zarówno prawo unijne, jak i krajowe (głównie z zakresu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, budowlanego, wodnego itp.), niezbędne są umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa oraz weryfikacji dokumentów inwestycyjnych i rozliczeniowych, a także obsługi specjalistycznych aplikacji.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania wiedzy i umiejętności oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR oferuje studentom Wydziału wszystkich kierunków studiów możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych, zarówno w Olsztynie, jak i w Biurach Powiatowych (w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie).

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Panią Anną Lewandowska (pod nr tel. 89 523 00 35) lub z Panią Anną Fedorczyk (pod nr tel. 89 523 00 74)

Oferta praktyk studenckich – ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie oferuje studentom Uniwersytetu 55 miejsc przeznaczonych na praktyki zawodowe. Można je odbywać w następujących komórkach organizacyjnych oraz podległych placówkach terenowych:

 • Centrum Serwisu Informatycznego
 • Centrum Wsparcia Informatycznego
 • Samodzielny Referat Finansów
 • Wydział Rachunkowości
 • Wydział Administracji i Remontów
 • Wydział Obsługi Dokumentacji
 • Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
 • Wydział Obsługi Prawnej
 • Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
 • Wydział Realizacji Dochodów 1
 • Wydział Realizacji Dochodów 2
 • Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek
 • Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych
 • Wydział Ubezpieczeń i Składek
 • Wydział Wypłaty Emerytur i Rent
 • Wydział Wypłaty Należności Pracowniczych
 • Wydział Zasiłków
 • Inspektorat w Bartoszycach
 • Inspektorat w Działdowie
 • Inspektorat w Ełku
 • Inspektorat w Giżycku
 • Inspektorat w Kętrzyn
 • Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim
 • Inspektorat w Szczytnie

 

O przyjęciu na praktykę do konkretnej komórki decyduje osoba odpowiedzialna za koordynowanie zawodowych praktyk studenckich, wyznaczona przez Dyrektora Oddziału ZUS.

Wskazana liczba miejsc dotyczy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu, stąd o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w ZUS proszone są o kontakt z Panią Barbarą Piotrowską, w formie mailowej: barbara.piotrowska05@zus.pl

Oferta praktyk - Zakład Karny w Barczewie

Z przyjemnością informujemy, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UWM i Zakładem Karnym w Barczewie. Na jego podstawie ZK w Barczewie oferuje możliwość odbywania praktyk przez studentów kierunków: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym. Liczba studentów przyjmowanych na praktyki zawodowe jest uzależniona od możliwości oraz potrzeb Zakładu Karnego w Barczewie i ustalana przez Dyrektora ZK w Barczewie.  U Wydziałowych Koordynatorów praktyk (dr Maciej Duda, dr Sylwia Łazarewicz) dostępne są szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz zasady wstępu i przebywania na terenie ZK w Barczewie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Penitencjarnego ZK w Barczewie pod nr telefonu: 89 532 87 05.

Oferta praktyk - Sąd Okręgowy w Olsztynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Sądem Okręgowym w Olsztynie!

Na praktyki zawodowe przyjmowani będą studenci wszystkich naszych kierunków studiów.

Studenci dokonują zapisu na praktyki poprzez złożenie podania do Prezesa Sądu wraz  z wymaganymi dokumentami, o których informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Sądu. 

Oferta praktyk - Fundacja Court Watch Polska

Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Fundacją Court Watch Polska. Oferta skierowana jest do Studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału.

Praktyki mogą być realizowane poprzez udział studenta w jednym lub obu projektach: Obywatelski Monitoring Sądów (OMS); Program Edukacji Prawnej (PEP). Opis obu projektów znajduje się w załącznikach.

Kontakt dla Studentów zainteresowanych odbyciem praktyk: p. Laura Urbańska; lauraurbanska@o2.pl; tel. 661 424 059

 Opis projektu Program Edukacji Prawnej i działalności Punktu Informacyjnego

Program obywatelskiego monitoringu sądów