Praktyki

 Zasady realizacji praktyk studenckich


Koordynatorami praktyk studenckich są:

na studiach stacjonarnych - dr Maciej Duda (maciej.duda@uwm.edu.pl)

na studiach niestacjonarnych - dr Sylwia Łazarewicz (syllaz@wp.pl)
Dyżury dr. Macieja Dudy, podczas których będzie można uzyskać zaliczenie praktyk studenckich odbędą się w następujących terminach:

11.09, godz. 8.00-9.00, pok. 316 CH

12.09, godz. 8.00-9.00, pok. 316 CH

13.09, godz. 8.00-9.00, pok. 316 CH

14.09, godz. 8.00-9.00, pok. 316 CH

Nieuzyskanie wpisu do dnia 15.09 skutkować będzie niezaliczeniem roku.
Uchwała Senatu UWM - Regulamin studiów 

Zarządzenie Rektora UWM w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Regulamin praktyk 

 
 

 

Oferty praktyk  

Oferta praktyk studenckich – Budimex

 

Oferta pracy Budimex

 

 

Oferta praktyk studenckich – Kancelaria Komornicza

 

 

Oferta praktyk - Kancelaria Adwokacka J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy

Kancelaria Adwokacka J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska Oddział w Olsztynie przyjmie na praktyki, studenta  IV lub  V roku Prawa, z możliwością dalszej współpracy.
CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę kierować na adres sekretariat@adwokaci-spolka.pl

Oferta współpracy dla studentów - Kancelaria TOGATUS

Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski poszukuje studentów prawa chętnych do współpracy w ramach praktyk. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w Kancelarii lub wysyłanie na adres e-mail: kancelaria@togatus.pl

Oferta praktyk - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest akredytowaną agencją płatniczą powołaną do wdrażania i wypłacania środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Wielotorowa działalność Agencji powoduje, że w ramach realizacji zadań stosowane jest zarówno prawo unijne, jak i krajowe (głównie z zakresu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, budowlanego, wodnego itp.), niezbędne są umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa oraz weryfikacji dokumentów inwestycyjnych i rozliczeniowych, a także obsługi specjalistycznych aplikacji.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania wiedzy i umiejętności oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR oferuje studentom Wydziału wszystkich kierunków studiów możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych, zarówno w Olsztynie, jak i w Biurach Powiatowych (w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie).

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Panią Anną Lewandowska (pod nr tel. 89 523 00 35) lub z Panią Anną Fedorczyk (pod nr tel. 89 523 00 74)

Oferta praktyk studenckich – ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie oferuje studentom Uniwersytetu 55 miejsc przeznaczonych na praktyki zawodowe. Można je odbywać w następujących komórkach organizacyjnych oraz podległych placówkach terenowych:

 • Centrum Serwisu Informatycznego
 • Centrum Wsparcia Informatycznego
 • Samodzielny Referat Finansów
 • Wydział Rachunkowości
 • Wydział Administracji i Remontów
 • Wydział Obsługi Dokumentacji
 • Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
 • Wydział Obsługi Prawnej
 • Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
 • Wydział Realizacji Dochodów 1
 • Wydział Realizacji Dochodów 2
 • Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek
 • Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych
 • Wydział Ubezpieczeń i Składek
 • Wydział Wypłaty Emerytur i Rent
 • Wydział Wypłaty Należności Pracowniczych
 • Wydział Zasiłków
 • Inspektorat w Bartoszycach
 • Inspektorat w Działdowie
 • Inspektorat w Ełku
 • Inspektorat w Giżycku
 • Inspektorat w Kętrzyn
 • Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim
 • Inspektorat w Szczytnie

 

O przyjęciu na praktykę do konkretnej komórki decyduje osoba odpowiedzialna za koordynowanie zawodowych praktyk studenckich, wyznaczona przez Dyrektora Oddziału ZUS.

Wskazana liczba miejsc dotyczy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu, stąd o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w ZUS proszone są o kontakt z Panią Barbarą Piotrowską, w formie mailowej: barbara.piotrowska05@zus.pl

Oferta praktyk - Zakład Karny w Barczewie

Z przyjemnością informujemy, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UWM i Zakładem Karnym w Barczewie. Na jego podstawie ZK w Barczewie oferuje możliwość odbywania praktyk przez studentów kierunków: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym. Liczba studentów przyjmowanych na praktyki zawodowe jest uzależniona od możliwości oraz potrzeb Zakładu Karnego w Barczewie i ustalana przez Dyrektora ZK w Barczewie.  U Wydziałowych Koordynatorów praktyk (dr Maciej Duda, dr Sylwia Łazarewicz) dostępne są szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz zasady wstępu i przebywania na terenie ZK w Barczewie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Penitencjarnego ZK w Barczewie pod nr telefonu: 89 532 87 05.

Oferta praktyk - Sąd Okręgowy w Olsztynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Sądem Okręgowym w Olsztynie!

Na praktyki zawodowe przyjmowani będą studenci wszystkich naszych kierunków studiów.

Studenci dokonują zapisu na praktyki poprzez złożenie podania do Prezesa Sądu wraz  z wymaganymi dokumentami, o których informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Sądu. 

Oferta praktyk - Fundacja Court Watch Polska

Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Fundacją Court Watch Polska. Oferta skierowana jest do Studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału.

Praktyki mogą być realizowane poprzez udział studenta w jednym lub obu projektach: Obywatelski Monitoring Sądów (OMS); Program Edukacji Prawnej (PEP). Opis obu projektów znajduje się w załącznikach.

Kontakt dla Studentów zainteresowanych odbyciem praktyk: p. Laura Urbańska; lauraurbanska@o2.pl; tel. 661 424 059

 Opis projektu Program Edukacji Prawnej i działalności Punktu Informacyjnego

Program obywatelskiego monitoringu sądów

Oferta praktyk - Kancelaria Radców Prawnych FIDES

Kancelaria Radców Prawnych FIDES przyjmie na wakacyjną praktykę studencką ( minimum 6 tygodni) studentów obecnego III i IV roku prawa z możliwością podjęcia dalszej współpracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zdjęciem) wyłącznie drogą mailową na adres: prawnik@fides.olsztyn.pl do dnia 28.05.2017 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wybranymi osobami.

Oferta praktyk - w zakresie ubezpieczeń w salonie Hyundai Daszuta w Olsztynie

 

Oferta praktyk - kancelaria

 

Oferta pracy na zastępstwo - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent prawny do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji 

 

Oferta pracy  - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent prawny do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji

Oferta pracy  - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji

 

Oferta współpracy - Kancelaria Radcy Prawnego

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Norberta Parakiewicz w Olsztynie podejmie stałą współpracę ze studentem V roku lub absolwentem prawa. Aplikację prosimy przesyłać na adres: n.parakiewicz@kpnplaw.pl w terminie do 31 października 2017 r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.