Dziekanaty i Sekretariaty

KIEROWNIK DZIEKANATU WPiA

mgr Zoryna Szmalc

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 9, tel. 89 524 64 31, fax. 89 535 15 97

BIURO DZIEKANA

e-mail: biuro.dziekana.wpia@uwm.edu.pl

- mgr inż. Katarzyna Humińska ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 10, tel. 89 524 64 93

- mgr Anna Jankowska ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 11, tel. 89 524 64 70

- mgr Iwona Wodzińska ul. Warszawska 98, pok. 10, tel. 89 524 64 30

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH – PRAWO

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. C, tel. 89 524 65 71, fax. 89 524 65 71/ wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

mgr Anna Pieczonka

mgr Piotr Wasilewski


od 1 października 2019 r. do 16 czerwca 2020 r.:

poniedziałek - dzień wewnętrzny

wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 9:00-12:00
 

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH - ADMINISTRACJA i BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ul. Warszawska 98 , 10-702 Olsztyn, pok. A, tel. 89 524 64 25 / wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

mgr inż. Iwona Warda

mgr Anna Jabłońska

mgr Justyna Zielińska

lic. Edyta Gromek

od 3 października do 5 lipca:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek 08:30-12:00

czwartek - dzień wewnętrzny

 

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

ul. Warszawska 98, pok. 02, tel. 89 524 64 26,  fax. 89 524 64 92 / wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl - kontakt mailowy z dziekanatem może odbywać się tylko z maila uczelnianego

mgr Piotr Seredocha

mgr Łukasz Cichowicz

mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

poniedziałek - dzień wewnętrzny (zamknięte)

wtorek 8:00-12:00

środa 8:00-12:00

czwartek 10:00-14:00

piątek 10:00-14:00

sobota (tylko w zjazdy) 9:00-13:00

 

KOMISJA STYPENDIALNA

mgr Jolanta Szamatowicz

mgr Iryna Piroh

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn pok. 1, tel. 89 524 65 75

Wrzesień 2019 r.  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od  9:00 do 13:00
Październik 2019 r. - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od  8:00 do 13:00
Listopad 2019 r. - maj 2019 r.   poniedziałek, wtorek, środa, piątek od  11:00 do 12:00

 

SEKRETARIATY

 

SEKRETARIAT - mgr Marta Raubo

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Katedra Prawa Cywilnego

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Katedra Prawnej Ochrony Państwa

Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 108, tel. 89 524 64 24

 

SEKRETARIAT - lic. Beata Jasiakiewicz

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Katedra Postępowania Cywilnego

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 107, tel. 89 524 64 71

 

SEKRETARIAT - Jolanta Urban

Katedra Prawa Finansowego

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Katedra Procesu Karnego

Katedra Historii i Ustroju Państwa i Prawa

Katedra Prawa Rzymskiego, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 102, tel. 89 524 64 54