Dziekanaty i Sekretariaty

KIEROWNIK DZIEKANATU WPiA

mgr Zoryna Szmalc

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 9, tel. 89 524 64 31, fax. 89 535 15 97

BIURO DZIEKANA

e-mail: biuro.dziekana.wpia@gmail.com

- mgr inż. Katarzyna Humińska ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 10, tel. 89 524 64 93

- mgr Anna Jankowska ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 11, tel. 89 524 64 70

- mgr Katarzyna Kajrys ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 11, tel. 89 524 64 70

- mgr Iwona Wodzińska ul. Warszawska 98, pok. 10, tel. 89 524 64 30

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH – PRAWO

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. C, tel. 89 524 65 71, fax. 89 524 65 71/ wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

mgr Anna Pieczonka

mgr Piotr Wasilewski

mgr Sebastian Witczak

od 1 października 2018 r. do 16 czerwca 2019 r.:

poniedziałek - dzień wewnętrzny

wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 9:00-12:00

od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.:

poniedziałek - dzień wewnętrzny

wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 10:00-12:00

 

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH - ADMINISTRACJA i BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ul. Warszawska 98 , 10-702 Olsztyn, pok. A, tel. 89 524 64 25 / wpia-stacjonarne@uwm.edu.pl

mgr inż. Iwona Warda

mgr Justyna Zielińska

lic. Edyta Gromek

od 3 października do 5 lipca:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek 08:30-12:00

czwartek - dzień wewnętrzny

od 6 lipca do 28 września:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10:00-12:00

czwartek - dzień wewnętrzny

 

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

ul. Warszawska 98, pok. 02, tel. 89 524 64 26,  fax. 89 524 64 92 / wpia-niestacjonarne@uwm.edu.pl

mgr Piotr Seredocha

mgr Łukasz Cichowicz

mgr Małgorzata Salamonowicz-Fronczek

poniedziałek - dzień wewnętrzny (zamknięte)

wtorek 8:00-12:00

środa 8:00-12:00

czwartek 10:00-14:00

piątek 10:00-14:00

sobota (tylko w zjazdy) 9:00-13:00

Dziekanat studiów niestacjonarnych w okresie wakacyjnym tj. od 10.07.2018 r. do 2.10.2018 będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach 10.00 - 12.00.

Dziekanat studiów niestacjonarnych informuje, że od dnia 30.06.2018 r. do 30.09.2018 r. w soboty będzie nieczynny. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

KOMISJA STYPENDIALNA

mgr Jolanta Szamatowicz

mgr Iryna Piroh

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn pok. 1, tel. 89 524 65 75

Wrzesień 2018 r. - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od  8:00 do 13:00
Październik 2018 r. - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od  8:00 do 13:00
Listopad 2018 r. - maj 2019 r.   poniedziałek, wtorek, środa, piątek od  11:00 do 12:00

Dodatkowo Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wnioski: 

29.09.2018 r. (sobota) w godz. 9:00-13:00;

30.09.2018 r. (niedziela) w godz. 9:00-12:00;

06.10.2018 r. (sobota) w godz. 9:00-13:00.

 

 

SEKRETARIATY

SEKRETARIAT - mgr Agnieszka Przybylska

Katedra Postępowania Cywilnego

Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego

Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Katedra Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 101, tel. 89 524 64 91

 

SEKRETARIAT - mgr Marta Raubo

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Katedra Prawa Cywilnego

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Katedra Prawnej Ochrony Państwa

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 108, tel. 89 524 64 24

 

SEKRETARIAT - lic. Beata Jasiakiewicz

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 107, tel. 89 524 64 71

 

SEKRETARIAT - Jolanta Urban

Katedra Prawa Finansowego

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Katedra Procesu Karnego

ul.Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 102, tel. 89 524 64 54