Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

  • prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

ul. Warszawska 98 pok. 8 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 527 08 85

Dyżur: wtorek, godz. 11.30-13.00

 

Prodziekan ds. Nauki

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: piątek, godz. 8.00-9.30

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: wtorek, godz. 8.00-9.30

Prodziekan ds. Rozwoju i Kontaktów z Zagranicą

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: piątek I tydzień, godz. 13.00-14.30

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: wtorek, godz. 12.00-13.00