Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: piątek I tydzień 09:30-11:00 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Nauki

  • dr hab. Aldona Rita Jurewicz

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: poniedziałek godz. 09:45-11:15 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: wtorek godz. 08:00-09.30 p. 6 Ink

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: Piątek I tydzień , godz. 9.00 - 10.30  

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: 

Wtorek I tydz. godz. 09:45-11:15 p. 6 Ink

Wtorek II tydz. godz. 13:00-14:30, p. 6 Ink