Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: czwartek II tydzień 08:00-09:30 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Nauki

  • dr hab. Aldona Rita Jurewicz

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: poniedziałek II tydzień godz. 11:30-13:00 p. 7 Ink

           wtorek II tydzień 15:00-16:15 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: piątek godz. 09:45-11.15 p. 6 Ink

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: Piątek I tydzień , godz. 11:30-13:00  

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur w sesji letniej: 

28.06 godz. 13:00-15:00 p. 6 Ink

7.07 godz. 13:00-15:00 p. 6 Ink