Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

  • prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

ul. Warszawska 98 pok. 8 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 527 08 85

Dyżur: wtorek I tydzień godz. 13.15-14.45 p. 8 Ink

 

Prodziekan ds. Nauki

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: piątek I tydzień 8:00-09:30 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Konsultacje: 3 i 10 września godz. 9.00 –10.30 pok. 6

Dyżur: wtorek I tydzień godz. 9.30-11.00 p. 6 Ink

Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: Piątek I tydzień , godz. 13.00 CK 15

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Konsultacje

4, 11  września br. godz. 13.00-15.00

6 i 13 września br. godz. 11.00 – 13.00

Dyżur: 

Wtorek godz. 13.00-14.30 p. 6 Ink

Czwartek godz. 10.00-11.30 p. 6 Ink

Soboty  godz. 10.00-11.00 p. 6 Ink