Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

  • prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

ul. Warszawska 98 pok. 8 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 527 08 85

Dyżur: wtorek godz. 13.00-14.00 p. 8 Ink

 

Prodziekan ds. Nauki

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: piątek I tydzień 9:30-10:30 p. 7 Ink

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: wtorek godz. 8.00-9.30 p. 6 Ink

Prodziekan ds. Rozwoju i Kontaktów z Zagranicą

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: Piątek I tydzień , godz. 13.00 CK 15

 

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur: 

Wtorek godz. 13.00-14.30 p. 6 Ink

Czwartek II tydzień godz. 11.30-13.00 p. 6 Ink

Piątek I tydzień godz. 8.30-9.30 p. 6 Ink

Soboty  godz. 10.00-11.00 p. 6 Ink