Władze wydziału

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

  • prof. dr hab. Jerzy Kasprzak

ul. Warszawska 98 pok. 8 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 527 08 85

Dyżur:

 

Prodziekan ds. Nauki

  • ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur: 

 

 

Prodziekan ds. Dydaktyki

  • dr hab. Justyna Karaźniewicz

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Prodziekan ds. Rozwoju i Kontaktów z Zagranicą

  • dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

ul. Warszawska 98 pok. 7, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 86

Dyżur:

 

Prodziekan ds. Studenckich

  • dr Robert Dziembowski

ul. Warszawska 98 pok. 6, 10-702 Olsztyn

tel. 89 / 524 64 83

Dyżur:

studia stacjonarne: wtorek godz. 11.30-13.00 p. 6 Ink

studia niestacjonarne:

22.10.2016 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink

5.11.2016 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink

19.11.2016 g. 11.30-13.00 p. 6 Ink

17.12.2016 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink

14.01.2017 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink

22.01.2017 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink

28.01.2017 g. 10.00-11.30 p. 6 Ink