Pełnomocnicy i koordynatorzy

Dr Kamila Naumowicz - Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością

kontakt: kamila.naumowicz@uwm.edu.pl

Dr Adrianna Szczechowicz – Koordynator ds. Programu Erasmus

kontakt: adrianna.szczechowicz@uwm.edu.pl

Dr Olga Łachacz - Pełnomocnik ds. Kół Naukowych, Koordynator ds. Programu MOST

kontakt: olga.lachacz@gmail.com

Dr Szymon Kisiel - Pełnomocnik ds. Finansowych

Dr Michał Mariański - Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą

kontakt: michal.marianski@uwm.edu.pl

dr Maciej Duda - Opiekun Praktyk Krajowych i Zagranicznych na Studiach Stacjonarnych

kontakt: maciej.duda@uwm.edu.pl

dr Sylwia Łazarewicz - Opiekun Praktyk Krajowych i Zagranicznych na Studiach Niestacjonarnych

kontakt: syllaz@wp.pl

Dr Sebastian Bentkowski - Pełnomocnik ds. Studenckiej Poradni Prawnej

Dr Maciej Duda - Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych

maciej.duda@uwm.edu.pl