Udział naszych studentów w projekcie Kolegium Legislacji "Sztuka legislacji"

W dniach od 9 listopada do 14 listopada br. odbył się w Warszawie projekt edukacyjny Kolegium Legislacji "Sztuka legislacji" zorganizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych wraz z Rządowym Centrum Legislacji, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym zaszczyt miało brać udział czworo studentów z naszego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Była to II edycja tego wyjątkowego projektu, podczas, którego 30 wybranych studentów kierunków prawniczych i administracyjnych z terenu całego kraju mają możliwość brać udział w serii wykładów, prelekcji i warsztatów z zakresu teorii legislacji i praktyki stanowienia i stosowania prawa.

Ideą przyświecającą organizatorom, oprócz bogatego waloru edukacyjnego, jest integracja młodego pokolenia wokół wartości takich jak słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji. Przez kilka intensywnych dni wykładów i warsztatów prowadzonych przez wybitnych prelegentów z zakresu legislacji uczestnicy mogli poznać tę dziedzinę nauki w praktyce, zawrzeć nowe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach, a także wziąć udział w wielu innych atrakcjach m.in. zwiedzaniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha w Warszawie. Studenci mieli ponadto okazję do bezpośrednich rozmów m.in. z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofem Szczuckim, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomaszem Chróstnym, Wicedyrektorem Departamentu Prawa Państwowego w Rządowym Centrum Legislacji  Barbarą Trojanowską - Wysocką i wieloma innymi wybitnymi przedstawicielami nauki.

Uczestnicy są bardzo zadowoleni z udziału w Kolegium Legislacji. Projekt ten zaowocował nie tylko zdobyciem nowej wiedzy z zakresu teorii legislacji i praktyki stanowienia i stosowania prawa, lecz również stał się okazją do nawiązania wielu interesujących kontaktów i przyjaźni.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyjazdu - otwórz