Konferencja Naukowa „Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową

„Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka”

która odbędzie się w dniach 10–11 października 2019 r.

Organizatorami konferencji są:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet w Białymstoku

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

Pobierz program konferencji w języku polskim

Conference agenda

Link do rejestracji biernych uczestników konferencji

Dla zagranicznych gości organizatorzy zapewnili bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie

w jednoosobowych pokojach w hotelu PARK w Olsztynie

Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn (tel. +48 89 524 06 04) w dniach od 9 do 12.10.2019 r.

 

W 2020 r. w wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostanie wydana monografia naukowa pt. „Człowiek i środowisko” pod redakcją naukową JM prof. zw. dr. hab. Ryszarda Góreckiego – Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. JM Rektor zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do nadsyłania artykułów naukowych o tematyce korespondującej z tematyką konferencji. Artykuły spełniające wymogi redakcyjne zamieszczone poniżej należy przesyłać w terminie do 31 października 2019 r. na adres Sekretarza Komitetu Redakcyjnego – dr. Macieja Dudy (maciej.duda@uwm.edu.pl).

 

Wymogi edytorskie

 

Editorial requirements