Aktualności

Dyżur komisji stypendialnej dla doktorantów w celu złożenia wniosków stypendialnych (socjalnych i rektora) odbędzie się dnia 13.10.2023 r. w godzinach 8.30 – 9.30 w pok. E0.04 w budynku WPiA

 

 

 

ROZLICZENIE ROKU

Dziekanat informuje, że do rozliczenia roku niezbędne jest złożenie (najpóźniej do 15 września br.) w Dziekanacie sprawozdania z przebiegu badań naukowych wraz z opinią opiekuna naukowego

 sprawozdanie do pobrania