Studenci niepełnosprawni

PEŁNOMOCNIK WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dr Małgorzata Augustyniak

mcaugustyniak@wp.pl

Tel. +48 502 98 85 38

DYŻURY

Piątek II tydzień godz.13.00-14.00 pok. 119 Obitza

22 luty(sobota) godz.13.00 -14.00 pok. 119 Obitza
31 maja (sobota) godz. 13.00 - 14.00 pok. 119 Obitza
7 czerwca (sobota) godz. 13.00 - 14.00 pok. 119 Obitza

 

 •  PŁYWALNIA UWM

Przy wejściu na basen należy okazać legitymację studencką oraz dokument potwierdzający stan zdrowia. Opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje ulga, według cennika zamieszczonego na stronie.

 • PUBLIKACJA „MOJA WĘDRÓWKA"

Gorąco zachęcam do zapoznania się z publikacją "Moja wędrówka" - opisanymi tu historiami studentów cierpiących na przeróżne schorzenia psychiczne i ich trudną drogę związaną z realizacją marzeń (ukończeniem studiów). Znajdziecie tu Państwo również osobiste odczucia wykładowców, pracowników Uczelni Wyższej, którzy na swojej drodze spotkali takie osoby. Cytując pomysłodawców książki: "Książka obala stereotypy i łamie dotychczasowe schematy myślenia związane z osobami chorującymi. Osobiste doświadczenia i żywe emocje, dramaty, a czasem optymistyczne zakończenia - to duża wartość tej publikacji. Opowieści te pokazują jak kształtować nowoczesną i tolerancyjną uczelnię XXI wieku".

 • BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Zapraszamy do korzystania z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Licznerskiego 4D p. 6/8,  10-719 Olsztyn

tel./fax: 89/523 38 60, e-mail: bon@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl/bon

 •  ASYSTENT STUDENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Studenci niepełnosprawni mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia - pomocy ASYSTENTA STUDENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. Asystent w naszym odczuciu będzie szczególnie pomocny w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej - korzystanie z biblioteki, asysta podczas dojazdu/dojścia na egzaminy/zaliczenia, kontakty z wykładowcami itp. Więcej informacji oraz wniosek o przydzielenie asystenta dostępny jest na stronie www.uwm.edu.pl  w zakładce „studenci"/„niepełnosprawni studenci"/"informacje dla studentów niepełnosprawnych". Informacje dotyczące działalności biura dostępne są również na stronie www.uwm.edu.pl/pro-edu

 • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych podjęło współpracę z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu „Pytasz nie błądzisz”. W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich przez doradców, będących aplikantami radcowskimi pracującymi w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie.

  Projekt skierowany jest między innymi do studentów będących osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowe informacje w załączniku / pobierz

 • Projekt „Wsparcie Osób  Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III” / pobierz

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Kształcenia (Biuro Karier) serdecznie zapraszają 
na warsztaty nt. aktywizacji zawodowej.

Udział w spotkaniach z doradcą zawodowym pomoże Wam wybrać drogę rozwoju zawodowego, jak również nabyć praktycznych umiejętności poszukiwania pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 • Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, kilku lub we wszystkich spotkaniach
 • Zapisy na warsztaty przyjmowane będą z tygodniowym wyprzedzeniem (przy zapisach na wszystkie spotkania swoją obecność należy potwierdzić na dwa dni przed każdym spotkaniem, telefonicznie: 89 523 38 66 lub mailowo:bon@uwm.edu.pl)
 • Warsztaty odbędą się, jeżeli na dane spotkanie  zgłosi się  co najmniej 5 osób
 • Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Pobierz formularz zgłoszeniowy