Opiekunowie lat

OPIEKUNOWIE LAT W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

I. Studia stacjonarne

1. Prawo

 • I rok -Dr Joanna Grabowska/ kontakt:joannastop@wp.pl
 • II rok – dr Marcin Kazimierczuk / kontakt: marcin.kazimierczuk2@poczta.onet.pl
 • III rok –  dr Hanna Frąckowiak / kontakt: hannajarosz@o2.pl
 • IV rok - dr Michał Mariański / kontakt: michal.maranski@uwm.edu.pl
 • V rok -dr Jakub Czepek / kontakt: jakub.czepek@uwm.edu.pl

2. Administracja I-stopnia

 • I rok - Dr Krystyna Ziółkowska/ kontakt:k.holdynska@interia.pl
 • IIrok – dr Bogna Orłowska-Zielińska/ kontakt:b.orlowska-zielinska@wp.pl 
 • III rok – dr Anna Franusz/ kontakt: afranusz@poczta.onet.pl

3. Administracja II-stopnia

 • I rok - Dr Marcin Dąbrowski/ kontakt:marcinesku@wp.pl
 • II rok - dr Marta Romańczuk-Grącka/ kontakt:marta_roma@wp.pl

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne I-stopnia 

 • I rok – dr Bogdan Chmieliński / kontakt: b.chmiel17@wp.pl
 • II rok -mgr Paweł Błażejczyk/ kontakt: pawel.blazejczyk@gmail.com
 • III rok –  dr Robert Szostak/ kontakt: szostak@data.home.pl

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne II-stopnia

 • II rok - dr Monika Giżyńska/ kontakt: monika.gizynska@uwm.edu.pl

6.Administracja i Cyfryzacja I-go stopnia

 • I rok- dr Edyta Sokalska / kontakt: edytasokal@poczta.onet.pl

II. Studia niestacjonarne

1. Prawo

 • I rok - dr Marek Salamonowicz / kontakt: m.salamonowicz@uwm.edu.pl
 • II rok - dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz / kontakt:dobrochna.ossowska@uwm.edu.pl
 • III rok – dr Katarzyna Cygan / kontakt: cygan.km@gmail.com
 • IV rok - dr Aleksander Bauknecht / kontakt: aleksander.bauknecht@uwm.edu.pl
 • V rok -dr Anna Chodorowska / kontakt: ania-chodorowska@tlen.pl

2. Administracja I-stopnia

 • I rok – dr Michał Kurzyński / kontakt: michal.kurzynski@uwm.edu.pl
 • II rok - dr Tomasz Majer /tomasz.majer.85@gmail.com 
 • III rok – dr Jerzy Akińcza/ kontakt: j.akincza@uwm.edu.pl

3. Administracja II-stopnia

 • I rok - dr hab. Elżbieta Zębek / kontakt: elzbieta.zebek@uwm.edu
 • II rok - mgr Sylwia Łazarewicz /kontakt: syllaz@wp.pl

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne I-stopnia

 • I rok - dr Kamila Naumowicz / kamila.naumowicz@gmail.com
 • II rok – dr Martyna Seroka / kontakt: martyna.seroka@poczta.onet.pl
 • III rok - dr Urszula Szymańska / kontakt: urszula.szymanska@uwm.edu.pl

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne II-stopnia

 • I rok - mgr Magda Pieńkowska / kontakt: m.pienkowska.uwm@gmail.com
 • II rok - dr Maciej Duda / kontakt:maciej.duda@uwm.edu.pl

6. Administracja i cyfryzacja 

 • I rok-dr Kamil Frąckowiak / kontakt:kamilfrackowiak@o2.pl