Zdawalność Absolwentów WPiA UWM 2020 egzaminów na aplikacje prawnicze

Szanowni Państwo,

w gazecie Rzeczpospolita ukazał się artykuł z rankingiem Uczelni, które najlepiej przygotowują swoich absolwentów do egzaminów na aplikacje prawnicze. Ranking powstał na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajął 4 miejsce w rankingu zdawalności Abselwentów 2020 ( w rankingu uczelni z liczbą przystępujących absolwentów od 38-97 osób ). Wszystkim Absolwentom, którzy zdali egzaminy na aplikacje prawnicze serdecznie gratulujemy!

Link do szczegółowego rankingu