XXXVI Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne "Kryminologia Europy Środkowo-Wschodniej: Perspektywa Bałtycka"

W dniach 20-21 czerwca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się XXXVI Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne "Kryminologia Europy Środkowo-Wschodniej: Perspektywa Bałtycka". Wydarzenie pierwszy raz odbyło się w Polsce. 

Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną w tej części Europy konferencją kryminologiczną. Oprócz wartości naukowej, jego celem jest integracja środowisk naukowych z państw bałtyckich.W tym roku głównym tematem obrad była kryminologia środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu. 

XXXVI Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne "Kryminologia Europy Środkowo-Wschodniej: Perspektywa Bałtycka" patronatem objęli:
- Minister Sprawiedliwości- Adam Bodnar
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji-Tomasz Siemoniak
- Radosław Król Wojewoda Warmińsko-Mazurski
- Marcin Kuchciński Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.