XV Letnie Warsztaty Doktoranckie

W dniach 7-8 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się XV Letnie Warsztaty Doktoranckie. Organizatorami wydarzenia byli Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie WPiA UWM w Olsztynie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Głównym celem warsztatów jest rozwój naukowy uczestników, a także wymiana myśli i dialog naukowców i sędziów sądów administracyjnych zajmujących się prawem i postępowaniem administracyjnym, prawem gospodarczym publicznym oraz prawem samorządowym z młodymi naukowcami.

Warsztaty składają z trzech etapów. W pierwszej części doktoranci z całej Polski zgłaszają prace pisemne, stanowiące streszczenia proponowanych wystąpień. Następnie jury dokonuje oceny i wybiera finalistów. W drugim etapie zakwalifikowani do finału doktoranci wygłaszają referat, który jest oceniany przez wybitnych profesorów związanych z nauką prawa administracyjnego. Ostatnim etapem jest wyłonienie laureatów i wręczenie nagród.

Temat przewodni tegorocznej edycji wydarzenia brzmiał: „Wpływ prawa europejskiego na orzecznictwo sądów administracyjnych oraz działalność organów administracji publicznej w Polsce”.

Do finału XV Letnich Warsztatów Doktoranckich zakwalifikowało się 10 doktorantów reprezentujących następujące ośrodki naukowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Białymstoku. Wśród uczestników znalazł się także przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – mgr Daniel Zero.

Warsztatom przewodniczył prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (twórca idei letnich warsztatów). W prezydium znaleźli się także dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM reprezentujący Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oraz dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM.

Jury doceniło wystąpienia wszystkich doktorantów jako zgodne z tematem przewodnim oraz mające istotną wartość naukową. Wybrano trzech laureatów. I miejsce zajął mgr Igor Gontarz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), który przedstawił referat pt. „Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie a zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnych”. Również w głosowaniu doktorantów mgr Igor Gontarz uzyskał najwięcej głosów, tym samym wygrywając także w tej konkurencji.

Drugie miejsce ex aequo zajęli mgr Przemysław Iżycki (Uniwersytet Warszawski) oraz mgr Daniel Zero. Mgr Przemysław Iżycki zaprezentował referat pt. „Prawo europejskie jako źródło sądowoadministracyjnych postępowań szczególnych”. Natomiast wystąpienie mgra Daniela Zero nosiło tytuł „Podmiotowość administracyjnoprawna rodziny jako przejaw realizacji wartości europejskich”.

8 września 2023 r. odbył się także panel ekspercki, w którym udział wzięli:

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – moderator

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (UG, NSA)

prof. dr hab. Wojciech Piątek (UAM, NSA)

prof. Dorota Dąbek (UJ, NSA)

ks. prof. Sławomir Fundowicz (KUL)

prof. Przemysław Kledzik (USz, SKO w Gorzowie Wlkp.)

prof. Przemysław Krzykowski (WSA w Olsztynie)

prof. Piotr Lisowski (UWr)

prof. Piotr Pietrasz (UwB, NSA)

prof. Agnieszka Skóra (UWM)

 

Warsztaty stanowiły nie tylko okazję do wymiany myśli oraz poglądów na tematy związane z aktualnymi zagadnieniami prawa, postępowania i sądownictwa administracyjnego, ale także umożliwiły integrację doktorantów oraz kadry akademickiej z całej Polski.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów przeprowadzonych przez Radio UWM FM z prof. Janem Pawłem Tarno oraz laureatami konkursu:

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/12046/uwm-byl-gospodarzem-xv-letnich-warsztatow-doktoranckich.html

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej drodze naukowej!