Wywiad z dr hab. Adamem Zienkiewiczem, prof. UWM

Serdecznie zachęcamy do  przeczytania wywiadu z dr hab. Adamem Zienkiewiczem, prof. UWM, pt. „Prawnik – chirurg słowa”, dotyczącego specyfiki języka prawnego i języka prawniczego oraz egzegezy aktów prawnych, zamieszczonego w najnowszym wydaniu Wiadomości Uniwersyteckich. 

Wywiad znajduje na stronach 20-21 Wiadomości Uniwersyteckich.

 

Do pobrania