Wyjazd członków Koła Naukowego Suicydologii WPIA

W środę (20.03.2024r.) członkowie Koła Naukowego Suicydologii WPiA UWM wybrali się do Warszawy, gdzie zwiedzili i zapoznali się z funkcjonowaniem jednych z najważniejszych instytucji państwowych, którymi niewątpliwie są Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mający swoją siedzibę w Pałacu Prezydenckim oraz Trybunał Konstytucyjny.

Celem wyjazdu było poszerzenie i pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu państwa oraz wzrost świadomości prawnej.