Wydziałowy społeczny inspektor pracy

Informujemy, że w dniu 7 września 2020 roku odbyły się wybory wydziałowego społecznego inspektora pracy. Na funkcję tę została wybrana pani lic. Edyta Gromek. Gratulujemy!