Wycieczka dydaktyczna na rozprawę karną

Po raz kolejny  w tym roku akademickim pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej wraz ze Studenckim Kołem  Naukowym  Kryminologii "Vestigium" zorganizowali  dla studentów wycieczkę dydaktyczną na rozprawę karną. W wycieczcie wzięło udział 50 żaków. Tym razem uczestnicy inicjatywy zdobywali doświadczenie w Wydziale karnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, uczestnicząc w rozprawie, której przewodniczył sędzia Arkadiusz Zmudziński. Przed rozprawą sędzia zreferował studentom dotychczasowy stan sprawy, a po zakończeniu rozprawy uczestnicy wycieczki mieli możliwość porozmawiać z pracownikami Sądu Rejonowego, przymierzyć togi oraz zapoznać się z praktycznym wymiarem działalności wymiaru sprawiedliwości.